Høringsutkast - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023

Tvedestrand kommunestyre legger forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023 ut på høring og inviterer alle interesserte til å komme med innspill.

Høringsfristen er 27. november 2019.

Høringsutkastet er tilgjengelig på kommunehuset.

Høringsutkast - kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Kulturrådgiver
E-post
Mobil 91 60 21 71