Reguleringsplan for Dalhei Vest - sluttbehandlet

Oppdatert 21.07.2023: Det informeres med dette om utsatt klagefrist til 20.08.2023.

Tvedestrand kommunestyre vedtok i sak 23/64 å godkjenne reguleringsplan for Dalhei Vest. Her ligger saksfremlegg med protokoll samt de vedtatte plandokumentene.

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI (§ 28 - § 36).

Dokumenter i saken:

Reguleringsbestemmelser (PDF, 173 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 938 kB)
Saksfremlegg teknikk-, plan- og naturutvalget 09.05.2023 (PDF, 226 kB)
Brev - sluttbehandling (PDF, 30 kB)
Vedtak sak 23/26 i kommunestyret 13.06.23 (PDF, 58 kB)