E18 Dørdal-Grimstad: Kommunedelplan lagt ut til offentlig høring

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Høringsfristen er 28. mai 2019.
 

Lenker til sentrale dokumenter:


Høringsdokumenter og møteprotokoll (Ekstern lenke til Arendal kommunes nettside)
Medvirkningsportal