Høring - Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023

Kommunestyret har i møte 18. juni vedtatt å legge planprogram til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-23 ut på høring, samtidig  som det meldes oppstart av arbeidet.

Planprogrammet er lagt ut på kommunens administrasjonsbygg. 

Høringsinnspill sendes til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til post@tvedestrand.kommune.no  innen 12. august 2019.

Planen finner du her: