Kunngjøring - Reguleringsplan for gnr 76 bnr 191 mfl. - Svabukta, Borøya

Kommunestyret vedtok i møte 12.02.2019 sak 3/19 Reguleringsplan for gnr 76 bnr 191 m.fl. - Svabukta, Borøya.

Vedtatte plandokumenter kan ses på administrasjonsbygget og på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 17/2143 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 23.03.2019.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00.

Dokumentene i saken finner du her: