Offentlig høring – forslag til ny fartsforskrift i sjø Tvedestrand kommune

Kommunestyret i Tvedestrand vedtok i møte den 19. september 2023 å legge forslag om ny fartsforskrift ut på høring: 

 Vedtak i sak 23/81 i kommunestyret den 19. september 2023 (PDF, 62 kB)

Forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy, sjøkart nr 6 og 7 i Tvedestrand kommune (PDF, 184 kB)

Høringsfristen er satt til 6 uker, med frist for besvarelse den 7. november 2023. 

Vi ber om at saksnr 23/3970 benyttes ved innsendelse av høringssvar. 

Høringssvar kan sendes til Tvedestrand kommune på eDialog / e-post: post@tvedestrand.kommune.no