Økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020

Formannskapets innstillinger til økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 som ble behandlet i møte den 03.12.2019, sak 19-4, legges herved ut på offentlig ettersyn i 14 dager.

 

Høringsfrist er 17.12.2019 innen kl. 12.00.

Formannskapets innstillinger vedlegges og ligger også tilgjengelig i kommunens resepsjon på administrasjonsbygget.   

Ordfører