Tidligere kunngjort: Offentlig ettersyn av rom- og funksjonsprogram for ny barneskole

Tvedestrand kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til rom- og funksjonsprogram for ny barneskole til offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtar endelig rom- og funksjonsprogram for ny barneskole i aprilmøtet 2017.

Rom- og funksjonsprogram er utarbeidet med følgende forutsetninger:

  • Skolen skal planlegges og dimensjoneres for en 2-parallell skole med inntil 350 elever fordelt på 7 trinn inkl. SFO, og en spesialpedagogisk avdeling for inntil 15 elever med særskilte opplæringsbehov.
  • Skolen skal eventuelt kunne utvides til en 3-parallell skole (det vil si inntil 525 elever) på et senere tidspunkt, og allerede nå skal spesialrom/fellesarealer dimensjoneres for en 3-parallell skole.

Frist for å komme med innspill  er satt til 10.03.2017. Innspill merkes “2016/2158  Rom og funksjonsprogram for ny barneskole” og  sendes til: post@tvedestrand.kommune.no

eller

Tvedestrand kommune
Postboks 38
4901 Tvedestrand