Informasjonsmøte Tvedestrand om ny E18 Tvedestrand-Bamble

Forslag til reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble er lagt ut til offentlig ettersyn og høring. I den forbindelse avholdes informasjonsmøter i de seks berørte kommunene. Kommunene er møtearrangører. Representanter for Nye Veier sammen med sin rådgiver COWI orienterer om innholdet i planforslaget.

Grunnet smittevernhensyn er det nødvendig med registrering av frammøtte, begrenset antall plasser. 

Møtet streames direkte: