Søke om bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Se informasjonsfilmen:

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker:

Slik søker du om bostøtte 

Har du spørsmål kan du kontakte Inger Elise (Lisa) Hegland ved boligkontoret.

Kontaktinformasjon

Inger Elise (Lisa) Hegland
Konsulent, Boligkontoret
E-post
Telefon 37 19 95 16

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m.