Matrikkelbrev

Hva er et matrikkelbrev?

Et matrikkelbrev for en eiendom er en utskrift av data som er registrert i matrikkelen for eiendommen.

Hvilke opplysninger inneholder et matrikkelbrev?

Matrikkelbrevet inneholder opplysninger om:

  • Etablering av eiendommen - Etableringsdato, utskilt fra eiendom, evt. bruksnavn, evt. "matrikkelskyld"
  • Adresse(r) - Registrerte adresser på eiendommen.
  • Bygning(er) - Data om registrerte bygninger.
  • Eiendomsgrenser - Kart med eiendomsgrenser.

OBS !! 

Vær oppmerksom på at eiendomsgrensene ikke er rettsgyldige. Grenser som er røde/rosa/lilla er ikke oppmålte grenser, kan være unøyaktige og være feil. Grønne/turkise grenser er oppmålte grenser og skal være riktige. Det er alltid grensemerkene i marka som er de riktige grensene.

Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige.

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Mobil 94 14 89 21