Ansattoversikt


Sektor for samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør - havneansvarlig 37 19 95 43 913 46 200 Arne.Thorvald.Aanonsen@tvedestrand.kommune.no