Ansattoversikt


Aktivitet og arbeid - Fritidsklubben

Ansatte i avdelingen Aktivitet og arbeid - Fritidsklubben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klubbmedarbeider 945 10 546 renathe.severinsen.fjellvang@tvedestrand.kommune.no

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no
Gjerstad kommune 479 93 333 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no

Delta

Ansatte i avdelingen Delta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 906 90 201 Gerd-Torunn.Bechen@tvedestrand.kommune.no

Den norske kirke

Ansatte i avdelingen Den norske kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkegårdsarbeider 906 95 979
Trosopplæring og organist 37 19 95 72 945 21 979 sissel.andreassen@tvedestrand.kommune.no
Menighetsrådsleder,Dypvåg 971 54 663
Kirkeverge 37 19 96 94 920 69 866 torfinn@tvedestrand.kirken.no
Prost 37 19 95 26 900 65 245 rf@tvedestrand.kirken.no
Saksbehandler, Kirkevergen 37 19 96 95 971 85 606 linda.frydendal@tvedestrand.kommune.no
Fellesrådets leder 480 97 686
Menighetsrådsleder, Tvedestrand 977 24 781
Ungdomsprest/sokneprest i Holt fra 01.03.20 971 99 528 940 52 400 rk@tvedestrand.kirken.no
Kantor 37 19 95 27 416 25 605 hvdm@tvedestrand.kommune.no
Sokneprest, Dypvåg og Tvedestrand 37 19 95 25 469 05 549 bn@tvedestrand.kirken.no
Kirkegårdsarbeider/kirketjener/klokker 994 98 500
Menighetsrådsleder, Holt 994 98 500
Saksbehandler, prester og menigheter 37 19 96 93 902 00 929 venke.vestervik@tvedestrand.kommune.no

ft permisjon

Eksterne samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Eksterne samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
945 01 500 468 18 024 utlan@tvedestrand.kommune.no
116117
37 00 57 80 familiekontoret.aust-agder@bufetat.no
post@pasientskadenemda.no
81 05 95 00
38 05 00 00 postmottak@agderfk.no

Hovedpostadresse:

Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person])

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Det er viktig at eventuelt navn på person kommer etter «Agder fylkeskommune»

Postadresse på virksomheter:

Enhetsnavn (navn på videregående skole eller tannklinikk)

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal
 

https://agderfk.no/

35 12 10 00
37 19 90 00
22 03 26 70 agder@konfliktraadet.no
Leder, frivilligsentralen 945 01 500 Lars.Henrik.Molleklev@tvedestrand.kommune.no

Henvendelse i kommunehuset

22 99 36 30
Kontaktperson, ettersøk av fallvilt 900 40 107
02770 post@oslo-universitetssykehus.no
Pasient- og brukerombudet 38 24 14 14 agder@pobo.no​

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: agder@pobo.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost. 

Pasient- og brukerombud: Hanne Damsgaard

http://pasientogbrukerombudet.no/ 

22 99 36 30
Revisor, kommunerevisjonen 37 01 33 90 post@aarevisjon.no
22 82 85 00 postmottak@sivilombudsmannen.no
Statens kartverk 32 11 88 00
80 08 00 00 skattsor@skatteetaten.no
Skoletannlege 37 16 25 08

Skoletannlege
Tannlegekontor
Tannlege
 

Sekretær for kontrollutvalget 917 26 506 agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 atv@vegarshei.kommune.no
37 17 02 13 950 72 375 helge.sines@vegarshei.kommune.no
37 19 66 50 tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no

Fagforbundet

Ansatte i avdelingen Fagforbundet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt (HTV) fagforbundet 958 79 952 anita.lunde@tvedestrand.kommune.no

Kommunalteknikk - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 37 19 95 42 945 31 133 Joanna.Goralska@tvedestrand.kommune.no

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Prosjektingeniør 37 19 95 59 932 83 553 andreas.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Ingeniør med kompetanse innen vann, avløp og miljø/energi. Jobber med utbyggingsprosjekter innen vann og avløp og energiløsninger.

Avdelingsleder kommunalteknikk 37 19 95 44 951 97 065 anton.thomassen@tvedestrand.kommune.no
37 16 31 18 Vakttelefonen har ikke egen epostadresse - ta kont

Kommunalteknikk - Park, miljø og grønt mm

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Park, miljø og grønt mm
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider grøntanlegg 945 23 196

Fagarbeider med ansvar for park og grøntanlegg.

Kommunalteknikk - Parkering

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Parkering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Parkeringsbetjent 911 10 912 Svein.Bomodden@tvedestrand.kommune.no

Parkeringsvakt i kommunen.

Parkeringsbetjent 911 10 912 piotr.klys@tvedestrand.kommune.no

Kommunalteknikk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider vann og avløp 957 63 006 ivar.enger@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, Vann og Avløp 905 11 124 Oyvind.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør på ledningsnett. Rørlegger.

Fagarbeider Vann og Avløp 945 31 131 Heiko.Helbig@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.

Formann, Vann og Avløp 916 61 416 Arvid.Knutsen@tvedestrand.kommune.no

Formann, Driftsoperatør renseanlegg/vannverk + driftsoperatør på ledningsnett. Kan delta på de fleste oppgaver. Har lang erfaring som rørlegger og anlegg.

Arbeider Vann og Avløp 901 28 028 Kare.Lillebo@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.

Fagarbeider 917 06 916 svein.olsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, Vann og Avløp 945 31 132 Roar.Solheim@tvedestrand.kommune.no

Driftsansvarlig vannverk + driftsoperatør på ledningsnett.

37 16 74 00

Kommunalteknikk - Veidrift

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Veidrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann, Maskin/Vei 911 96 771 Inge.Ramleth@tvedestrand.kommune.no

Formann med ansvar for vei og verksted.

Fagarbeider, vei 916 61 411 Helge.Twedt@tvedestrand.kommune.no

Fagarbeider innen vei.

Arbeider vei 905 39 483 Arne.Valle@tvedestrand.kommune.no

Verkstedansvarlig og ansvar for bilpark, samt driftsoppgaver på vei.

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.no
Assisterende kommunedirektør 37 19 95 70 916 70 653 oyvind.johannesen@tvedestrand.kommune.no

Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personal- og organisasjonsleder 984 71 076 984 71 076 Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder samfunn og infrastruktur 37 19 95 41 916 61 424 svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder læring og oppvekst 450 35 139 Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Assisterende kommunedirektør 37 19 95 70 916 70 653 oyvind.johannesen@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder helse, familie og rehabilitering 37 19 96 12 400 07 612 liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering 474 54 276 474 54 276 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Krisesenter

Ansatte i avdelingen Krisesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 98 844
37 02 33 44

Kulturskolen Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Kulturskolen Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor, kulturskolen Øst i Agder 901 02 832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no

Olav Sverres vei

Ansatte i avdelingen Olav Sverres vei
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Olav Sverres vei 913 83 652 Kristina.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, medlem Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 Knut.aall@nes-verk.no
Kontrollutvalget - medlem (XL) 476 00 680 ma-jo-aa@online.no
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Kommunestyret. 971 60 781 Arne.Bjornstad@politiker.tvedestrand.no
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 haldis.kverum.carlsen@live.no
Medlem Eldreråd
959 37 110 birgereg@online.no
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 Solfrid@ekedal.no

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Varaordfører 903 69 909 Vidar.Holmsen.Engh@politiker.tvedestrand.no
Kontrollutvalget - medlem (SP)
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 mo-fos2@online.no
941 42 160 hans.gangsaas@hagacon.com
Eldrerådet 920 22 392
404 06 720 arne.guddal@ddo.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 Monicaguttrup@hotmail.com
930 69 192 sve-ha@online.no
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 Haugaas@online.no
Vara kommunestyret 901 69 070 Torarne@tahas.no
Eldrerådet 977 11 488
kontrollutvalget - medlem (H)
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 siw.johannessen@live.no
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Ordfører, Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 37 19 95 99 952 35 895 Marianne.landaas@tvedestrand.kommune.no
vara kommunestyre 909 39 606 jostein.langballe@live.no
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet - leder 481 44 495 rlofsta@online.no
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 lundegr@outlook.com/may.britt.lunde@arendal.kommun
kontrollutvalget - leder (SP)
Leder teknikk-, plan og naturutvalget, kommunestyret 920 42 992 June.Marcussen@tvedestrand.kommune.no
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 baard.midtgaard2@gmail.com
Viltorganet 900 40 107
Sekretær i Eldrerådet 454 10 440 snils2@online.no
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
473 04 802 Vibsalvesen@hotmail.com
Medlem eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 may-lill@bokhotellet.no
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 lilliansu56@gmail.com
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret 481 70 351 Tor-ust@online.no
kontrollutvalget - nestleder (AP)
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
linnzwil@online.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 ragnvajo@online.no
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 lin-moer@online.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 59 301
Personalkonsulent 37 19 96 04 anne.knutsen@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder helse, familie og rehabilitering 37 19 96 12 400 07 612 liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Kommuneoverlege 479 00 992 Ingeborg.Steinsrud@tvedestrand.kommune.no

Kommuneoverlege mandag, tirsdag og onsdag. 

Helsestasjonslege på torsdager. 

 

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler/sykepleier 37 19 96 07 977 38 449 hanne.karin.aasbo@tvedestrand.kommune.no
Prosjektleder velferdsteknologi 908 79 493 tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no
Kreftkoordinator 900 43 286 linda.cecilie.berntsen@tvedestrand.kommune.no
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 Hege.Irene.Bjerkeseth@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider Huskestua 945 10 546 Irene.strandene@tvedestrand.kommune.no
Demens- og pårørendekoordinator, ergoterapeut 948 30 977 tina.heggekroken@tvedestrand.kommune.no
Kvalitetskoordinator og saksbehandler i tildelingstjenesten 476 04 128 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 inger.homme@tvedestrand.kommune.no
Avansert geriatrisk sykepleier, kvalitetskoordinat, PHD stipendiat 917 11 352 kristin.jeppestol@tvedestrand.kommune.no
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 Oyvind.Karlsen@tvedestrand.kommune.no
innsatsteam hverdagsrehabilitering / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 christine.kruger@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder for avdeling for Tildeling, utvikling og innovasjon 951 97 051 kristine.kvamme@tvedestrand.kommune.no

 Fysioterapeut/fagleder, Hj.midler, Tildelingstj.

sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 gro.anette.marcussen@ tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 Halvor.sundsdal.myhren@tvedestrand.kommune.no
Sykepleier 482 35 725 May.Elin.Aabak.Nielsen@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 elin.stormo@tvedestrand.kommune.no
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helsestasjonen/Jordmortjenesten

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helsestasjonen/Jordmortjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)

Helsesykepleier 917 22 268 Vibeke.jacobsen@tvedestrand.kommune.no
Helsesekretær 37 19 93 33 900 95 062 jorunn.lovdal.maharsia@tvedestrand.kommune.no
Skolelege 900 95 062 Vivian.k.persen@tvedestrand.kommune.no
Jordmor 909 23 805 gry.prebensen@tvedestrand.kommune.no
Sykepleier videregående skole 975 98 079 maria.cecilie.teigland@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier 909 23 824 Kristin.Waland@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier 468 83 199 468 83 199 ingvil.oyen.ostebo@tvedestrand.kommune.no
Ledende helsesykepleier 970 73 055 grete.oyen@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Vest Holt 37 19 96 43 901 61 542 kari.anne.walle.bjerkaker@tvedestrand.kommune.no
Turnus- og vikaransvarlig, hjemmebaserte tjenester 37 19 96 17 916 61 419 Inger.Reidun.Fone@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Øst Dypvåg 901 42 154 mona.hanssen@tvedestrand.kommune.no
Omsorgsbolig - team kontor 37 19 91 32
vakttelefon - Hjemmesykepleie 951 97 052
37 19 96 40
Avdelingsleder team boliger 37 19 96 46 997 64 289 Anna.Elisabeth.Pedersen@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet 37 19 93 32 975 25 290 Kristin.de.Lange.Johannessen@tvedestrand.kommune.no
Åpent 9-13 37 19 93 33
Helsesekretær 37 19 93 33 Jorunn.Lovdal.Maharsia@tvedestrand.kommune.no
480 76 563 merete.ramskjaer@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)

Kommuneoverlege 479 00 992 Ingeborg.Steinsrud@tvedestrand.kommune.no

Kommuneoverlege mandag, tirsdag og onsdag. 

Helsestasjonslege på torsdager. 

 

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Tjenester og service

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Tjenester og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 Oyvind.Karlsen@tvedestrand.kommune.no
Fotpleier, tirsdag, onsdag og torsdag 932 29 697

Fotpleie, fotterapeut, fotpleier, pleie av føtter

Kommunalt hjelpemiddellager, basseng, ansvarlig høreapparater 37 19 96 32 Signy.Ann.Songe@tvedestrand.kommune.no
Frisør, Mias Salong 37 19 96 62

Åpningstider Mias Salong:

Mandag kl 10.00 – 18.00

Tirsdag stengt

Onsdag, torsdag og fredag kl 09.00-15.00

Sektor for helse, familie og rehabilitering -Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering -Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 hverdagsrehabilitering.tvedestrand@tvedestrand.kom
Fysioterapeut 993 06 041 kathrine.areklett@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut for barn/unge/voksen

Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 inger.homme@tvedestrand.kommune.no
sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 gro.anette.marcussen@ tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 Halvor.sundsdal.myhren@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 elin.stormo@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.

Sektor for læring og oppvekst - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder læring og oppvekst 450 35 139 Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler 37 19 95 73 906 57 822 gunn.olsen@tvedestrand.kommune.no

Sektor for læring og oppvekst - Barnehager - private

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - Barnehager - private
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Liv Svarte, 4915 V. Sandøya 37 16 67 02 sanbhage@online.no
Styrer: Ellen J. Hagane Færsnes 971 17 131 kontakt@knattenbarnehage.no

http://www.knattenbarnehage.no/

 

 

Eier: Ingunn Nodland Styrer: Monica Broz 988 23 354 napen.familiebarnehage@gmail.com
Eier: Grete Hovland, Nesgrenda, 4900 Tvedestrand 37 16 01 67 906 66 730 hovlandgrethe@gmail.com
Styrer: Berit L. Skuggestøl 474 62 502 blskuggestol@kreativebarnehager.no
Styrer: Siv Iren Eilertsen 401 41 229 481 87 901 siviren@bbskogen-naturbarnehage.no

Sektor for læring og oppvekst - PP-tjenesten

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - PP-tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00
Leder PPT i Risør 37 14 96 85 416 89 308

Sektor for samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør - havneansvarlig 37 19 95 43 913 46 200 Arne.Thorvald.Aanonsen@tvedestrand.kommune.no
Vaktmester, eiendomsdrift 918 87 855 918 87 855 ove.anderson@tvedestrand.kommune.no

Holt og Tvedestrand skoler, Parkveien og kommunale bygg omkring barneskolen, Familiehuset og Tvedestrand rådhus. 

Sektorleder samfunn og infrastruktur 37 19 95 41 916 61 424 svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver 906 18 528 Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
Prosjekt og byggeledelse 909 37 527 tor.olav.hagestad@tvedestrand.kommune.no
Konsulent, Boligkontoret 37 19 95 16 inger.elise.hegland@tvedestrand.kommune.no

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m. 

Næringssjef 909 87 098 anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no
vaktmester, eiendomsdrift 415 42 038 tom.andre.kastet@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, eiendomsdrift, Strannasenteret 959 02 443 959 02 443 Lars.Inge.Lovdal@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Strannasenteret og Olav Sverres vei.

Vaktmester, eiendomsdrift 957 69 872 957 69 872

Byggansvarlig og vaktmester for brannstasjonen, legekontoret og fysioterapien i Søsterdalen.

Fagarbeider, vedlikehold 916 61 429 916 61 429 Kjell.Rune.Olsen@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for ungdomsklubben og Sjømannsforeningens hus.

37 03 48 11
Arealplanlegger/sivilarkitekt 37 19 95 60 952 25 549 andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no
Vaktmester, eiendomsdrift 482 06 462 simen.stoylen@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Lyngbakken barnehage, Skriverstua barnehage, Bøklia barnehage, Villa Utsikten barnehage og Grotten barnehage.

Vaktmester, eiendomsdrift 466 90 002 466 90 002

Byggansvarlig for Lyngmyr skole.

Landbruksrådgiver 37 19 95 67 tvehms@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider / Vaktmester 945 02 508 945 02 508 Jens.Vevstad@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Dypvåg skole og Songe skole.

Renholdsleder, eiendomsdrift, renhold 37 19 95 57 945 02 913 Cristina.S.Woxmyhr@tvedestrand.kommune.no
Oppmålingssjef 37 19 95 63 helge.wroldsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider / Tømrer 916 61 410 916 61 410 Vidar.Ostebo@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Boligstiftelsens bygg.

Sektor for samfunn og infrastruktur - Byggesak

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur - Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 61 37 19 95 21
Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag. 37 19 95 21 anne.k.roysland@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver, saksbehandler. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag. 37 19 95 61 silje.severinsen@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner 37 19 95 84 Ida.Hanna.Ornhoi@tvedestrand.kommune.no

Sektor for samfunn og infrastruktur - Turistinformasjonen

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur - Turistinformasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 94 002

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 76 563 anette.andersen@tvedestrand.kommune.no
Konsulent 948 78 288 Susanne.Bakke@Tvedestrand.kommune.no
Personalkonsulent 37 19 96 04 anne.knutsen@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder Psykisk helse og rusavhengighet 990 96 212 Grete.mo@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering 474 54 276 474 54 276 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

951 97 057

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 91 54 951 97 055
Miljøterapeut rus og avhengighet 37 19 91 97 489 99 335 Oyvind.aarlid@tvedestrand.kommune.no
Fagleder 37 19 91 63 948 55 334 Ingunn.agot.ausland@tvedestrand.kommune.no
Omsorgstiltak 902 64 857 Janne.bodin@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler 37 19 91 97 916 53 690 bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Spesialsykepleier psykiskhelse, rus og avhengighet 37 19 91 97 488 96 654 Gro.halleraker@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 97 469 02 581
37 19 91 54 977 47 850
37 19 91 54 916 53 693
Avdelingsleder psykisk helse og livsmestring 37 19 91 87 990 96 212 Grete.Mo@tvedestrand.kommune.no
SLT-koordinator og ungdomskontakt 476 03 518 iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no

Facebook og Instagram: Ungdomskontakt Tvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i

37 19 91 96 951 97 057
Psykisk helse 37 19 91 54 907 66 003
37 19 96 12 474 54 276
Spesialhjelpepleier psykisk helse 37 19 91 96 951 97 057 Kari.Vestervik@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 54 469 14 388

Tvedestrandskolen - Holt skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Holt skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 93 Mona.Aase@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, Samlingsstyrer kunst & håndverk 37 19 95 93 959 39 243 nina.ottersland.aasen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 19 95 93 marie.bakka@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt m/tillegg, Samlingsstyrer bibliotek 37 19 95 93 gro.bakken@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, IKT-kontakt 37 19 95 93 jorn.bergan@tvedestrand.kommune.no
Rektor 482 04 473 stig.ertzeid@tvedestrand.kommune.no

Rektor på Holt og Dypvåg skole

Fagarbeider 37 19 95 93 Monica.hansson@tvedestrand.kommune.no
Kun talemeldinger 488 90 125
37 19 95 90
Adjunkt 37 19 95 93 Alida.Margrethe.Haland@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt m/tillegg 37 19 95 93
Vaktmester 957 69 872 Tor.Oyvind.Nerdalen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 19 95 93 tor.norlund@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, spes.pedkoordinator 37 19 95 93 torbjorg.olsbu@tvedestrand.kommune.no
Assistent 37 19 95 93 wenche.ramleth@tvedestrand.kommune.no
Faglærer 37 19 95 93
Konsulent/Sekretær Lyngmyr:37199680/89+Holt:37199591 hege.thorsen.kleven@tvedestrand.kommune.no
Assistent 37 19 95 93 488 90 125 anita.vestby@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 12 922 29 113 oyvind.aanonsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 signe.gloppe.aasen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 kristin.andersen@Tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 renate.andersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 jostein.basma@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 926 08 772 bente.bergsand@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 905 25 347 rita.anita.hovland.berisha@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 trude.clausen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 hege.fage@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 tora.iren.giving@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 971 53 590 ann.charlotte.gregersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 tallak.olav.gryting@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 fredrik.gaskjenn@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 89 476 45 640 elin.hageli@tvedestrand.kommune.no
Rektor 37 19 96 82 928 39 640 oddvar.haslemo@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 12 margrete.haugene@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 976 20 279 kristin.heidal@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 997 27 279 bent.hope@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 erlend.klouman.hoiner@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier 917 22 268
Lærer 37 19 95 12 908 55 665 eirik.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Inspektør og rådgiver 37 19 96 85 jarle.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Konsulent Lyngmyr:37199680/89+Holt:37167310 hege.thorsen.kleven@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 ann-kristin.nerdalen@tvedestrand.kommune.no
Inspektør 2 37 19 96 84 hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 malgorzata.nodland@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 camilla.grimsland.os@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 951 71 304 Anne.Sofie.Qvale@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 marit.sandboe@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 cathrine.sandnes@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 henning.sommerfelt@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 995 52 265 anniken.thomassen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 inger.britt.ustad@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 tore.verland@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Tvedestrand og Vestre Sandøya skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Tvedestrand og Vestre Sandøya skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 96 tveeaa@tvedestrand.kommune.no
Sekretær 37 19 95 71 tveama@tvedestrand.kommune.no
Avdelings leder 901 67 427 elisabeth.andersen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 901 67 427 solveig.andersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 lisa.kristine.knutsen.ask@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 916 61 427 christina.bendiksen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 karina.bjorndal@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 19 95 78 ida.anette.broms@tvedestrand.kommune.no
Assistent 916 61 427 lisbeth.byvold@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 19 95 78 kitty.edvardsen@tvedestrand.kommune.no
Assistent 916 61 427 siri.edvardsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 Gunn.ellingsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 solveig.eriksen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 Cecilie.flaten@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 nina.flatoy@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 hilde.furseth@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 marianne.haugli.gundersen@tvedestrand.kommune.no
Sosiallærer 37 19 95 95 monica.mostad.guttrup@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 charlotte.e.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 16 73 70 inger.wogn.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 anders.horve@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 16 73 70 jeltjepruijs@yahoo.com
Rektor, HTV Skolelederforbundet 37 19 95 77 951 97 177 john.h.johansen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 jorun.g.johansen@tvedestrand.kommune.no

Også enhetsleder adm. Støtteenhet

Fagarbeider 901 67 427 gro.knutsen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Assistent 916 61 427 justyna.krata@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 rita.kristoffersen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Assistent 916 61 427 mona.naesheim.lien@tvedestrand.kommune.no
Assistent 488 96 705 wenche.h.lund@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 916 61 427 lene.lovdal@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider/Vernepleier 901 67 427 mari.lorentzen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Spesialpedagogisk koordinator / Lærer 901 67 427 marianne.lovseth@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 19 95 95 cathinka.mathiesen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 95 lene.cecilie.munthe@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 eva.s.mollergaard@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 95 linn.nilsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 malgorzata.nodland@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 ellen.noraberg.berntsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 95 erlend.omdal@tvedestrand.kommune.no
Spesial pedagog 901 67 427 monica.juliane.ommundsen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

901 67 427
Fagarbeider 911 63 747 kristine.paulsen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Spesial pedagog 901 67 427 wenche.taran.paulsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer/Spesial pedagog 901 67 427 kurt.pramli@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer