Ansattoversikt


Aktivitet og arbeid - Fritidsklubben

Ansatte i avdelingen Aktivitet og arbeid - Fritidsklubben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klubbmedarbeider 945 10 546 renathe.severinsen.fjellvang@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrand Fritidsklubb

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no
Gjerstad kommune 479 93 333 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no

Delta

Ansatte i avdelingen Delta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 906 90 201 Gerd-Torunn.Bechen@tvedestrand.kommune.no

Den norske kirke

Ansatte i avdelingen Den norske kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkegårdsarbeider 906 95 979
Trosopplæring og organist 37 19 95 72 945 21 979 sissel.andreassen@tvedestrand.kommune.no
Menighetsrådsleder,Dypvåg 971 54 663
Kirkeverge 37 19 96 94 920 69 866 torfinn@tvedestrand.kirken.no
Prost 37 19 95 26 900 65 245 rf@tvedestrand.kirken.no
Saksbehandler, Kirkevergen 37 19 96 95 971 85 606 post@tvedestrand.kirken.no
Fellesrådets leder 480 97 686
Menighetsrådsleder, Tvedestrand 977 24 781
Ungdomsprest/sokneprest i Holt fra 01.03.20 971 99 528 940 52 400 rk@tvedestrand.kirken.no
Kantor 37 19 95 27 416 25 605 hvdm@tvedestrand.kommune.no
Sokneprest, Dypvåg og Tvedestrand 37 19 95 25 469 05 549 bn@tvedestrand.kirken.no
Kirkegårdsarbeider/kirketjener/klokker 994 98 500
Menighetsrådsleder, Holt 994 98 500
Saksbehandler, prester og menigheter 37 19 96 93 902 00 929 venke.vestervik@tvedestrand.kommune.no

ft permisjon

Eksterne samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Eksterne samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
945 01 500 468 18 024 utlan@tvedestrand.kommune.no
116117
37 00 57 80 familiekontoret.aust-agder@bufetat.no
post@pasientskadenemda.no
81 05 95 00
38 05 00 00 postmottak@agderfk.no

Hovedpostadresse:

Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person])

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Det er viktig at eventuelt navn på person kommer etter «Agder fylkeskommune»

Postadresse på virksomheter:

Enhetsnavn (navn på videregående skole eller tannklinikk)

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal
 

https://agderfk.no/

35 12 10 00
37 19 90 00
22 03 26 70 agder@konfliktraadet.no
Leder, frivilligsentralen 945 01 500 Lars.Henrik.Molleklev@tvedestrand.kommune.no

Henvendelse i kommunehuset

22 99 36 30
Kontaktperson, ettersøk av fallvilt 900 40 107
02770 post@oslo-universitetssykehus.no
Pasient- og brukerombudet 38 24 14 14 agder@pobo.no​

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: agder@pobo.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost. 

Pasient- og brukerombud: Hanne Damsgaard

http://pasientogbrukerombudet.no/ 

22 99 36 30
Revisor, kommunerevisjonen 37 01 33 90 post@aarevisjon.no
22 82 85 00 postmottak@sivilombudsmannen.no
Statens kartverk 32 11 88 00
80 08 00 00 skattsor@skatteetaten.no
Skoletannlege 38 61 88 30

Skoletannlege
Tannlegekontor
Tannlege
 

Sekretær for kontrollutvalget 917 26 506 agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 atv@vegarshei.kommune.no
37 17 02 13 950 72 375 helge.sines@vegarshei.kommune.no
37 19 66 50 tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no

Fagforbundet

Ansatte i avdelingen Fagforbundet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt (HTV) fagforbundet 958 79 952 anita.lunde@tvedestrand.kommune.no

Kommunalteknikk - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 37 19 95 42 945 31 133 Joanna.Goralska@tvedestrand.kommune.no

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Prosjektingeniør 37 19 95 59 932 83 553 andreas.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Ingeniør med kompetanse innen vann, avløp og miljø/energi. Jobber med utbyggingsprosjekter innen vann og avløp og energiløsninger.

Konsulent, økonomi 948 07 942 Kikki.Jordtveit@tvedestrand.kommune.no

Fakturering kommunale avgifter (vann og avløp), registrering av vannmålere (for fakturering). 

Avdelingsleder kommunalteknikk 37 19 95 44 951 97 065 anton.thomassen@tvedestrand.kommune.no
37 16 31 18 Vakttelefonen har ikke egen epostadresse - ta kont

Kommunalteknikk - Park, miljø og grønt mm

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Park, miljø og grønt mm
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider grøntanlegg 945 23 196

Fagarbeider med ansvar for park og grøntanlegg.

Kommunalteknikk - Parkering

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Parkering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Parkeringsbetjent 911 10 912 Svein.Bomodden@tvedestrand.kommune.no

Parkeringsvakt i kommunen.

Parkeringsbetjent 911 10 912 piotr.klys@tvedestrand.kommune.no

Kommunalteknikk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider vann og avløp 957 63 006 ivar.enger@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, Vann og Avløp 905 11 124 Oyvind.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør på ledningsnett. Rørlegger.

Fagarbeider Vann og Avløp 945 31 131 Heiko.Helbig@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.

Formann, Vann og Avløp 916 61 416 Arvid.Knutsen@tvedestrand.kommune.no

Formann, Driftsoperatør renseanlegg/vannverk + driftsoperatør på ledningsnett. Kan delta på de fleste oppgaver. Har lang erfaring som rørlegger og anlegg.

Arbeider Vann og Avløp 901 28 028 Kare.Lillebo@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.

Fagarbeider 917 06 916 svein.olsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, Vann og Avløp 945 31 132 Roar.Solheim@tvedestrand.kommune.no

Driftsansvarlig vannverk + driftsoperatør på ledningsnett.

37 16 74 00

Kommunalteknikk - Veidrift

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Veidrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann, Maskin/Vei 911 96 771 Inge.Ramleth@tvedestrand.kommune.no

Formann med ansvar for vei og verksted.

Fagarbeider, vei 916 61 411 Helge.Twedt@tvedestrand.kommune.no

Fagarbeider innen vei.

Arbeider vei 905 39 483 Arne.Valle@tvedestrand.kommune.no

Verkstedansvarlig og ansvar for bilpark, samt driftsoppgaver på vei.

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.no

Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder samfunn og infrastruktur 907 73 717 Anne.Karen.Birkeland@tvedestrand.kommune.no
Personal- og organisasjonsleder 984 71 076 Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder læring og oppvekst 450 35 139 Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Økonomisjef 906 70 352 beate.pettersson@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder helse, familie og rehabilitering 37 19 96 12 400 07 612 liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering 474 54 276 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Krisesenter

Ansatte i avdelingen Krisesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 98 844
37 02 33 44

Kulturskolen Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Kulturskolen Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor, kulturskolen Øst i Agder 901 02 832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no

Olav Sverres vei

Ansatte i avdelingen Olav Sverres vei
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Olav Sverres vei 913 83 652 Kristina.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Personal- og organisasjonsavdelingen

Ansatte i avdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 941 35 264 Tove.Aanjesen@tvedestrand.kommune.no
Personalkonsulent 941 42 784 ellen.nora.bodin@tvedestrand.kommune.no
Personal- og organisasjonsleder 984 71 076 Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no
Førstesekretær 941 33 594 Aud.danielsen@tvedestrand.kommune.no
Dokumentsenteret Tvedestrand Post.Dokumentsenteret.Tvedestrand@tvedestrand.komm

Fellesmail til dokumentsenteret som kan benyttes ved bestilling av nye mapper, hjelp og brukerstøtte i ePhorte, arkiv osv.

Personalkonsulent 911 33 652 anne.knutsen@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet 37 19 95 50 481 19 717 Elias.lien@tvedestrand.kommune.no
Arkivansvarlig 911 34 649 jannicke.norheim@tvedestrand.kommune.no
Servicetorg 37 19 95 82
Personalkonsulent 941 39 562 anne.r.steinsholm@tvedestrand.kommune.no

Mobil 94 13 95 62 - tas i bruk etter ferien/ila august.  

37 19 95 00 post@tvedestrand.kommune.no
Personalkonsulent 911 38 398 lillian.beate.vestby@tvedestrand.kommune.no

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, medlem Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 Knut.aall@nes-verk.no
Kontrollutvalget - medlem (XL) 476 00 680 ma-jo-aa@online.no
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Kommunestyret. 971 60 781 Arne.Bjornstad@politiker.tvedestrand.no
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 haldis.kverum.carlsen@live.no
Medlem Eldreråd
959 37 110 birgereg@online.no
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 Solfrid@ekedal.no

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Varaordfører 903 69 909 Vidar.Holmsen.Engh@politiker.tvedestrand.no
Kontrollutvalget - medlem (SP)
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 mo-fos2@online.no
941 42 160 hans.gangsaas@hagacon.com
Eldrerådet 920 22 392
404 06 720 arne.guddal@ddo.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 Monicaguttrup@hotmail.com
930 69 192 sve-ha@online.no
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 Haugaas@online.no
Vara kommunestyret 901 69 070 Torarne@tahas.no
Eldrerådet 977 11 488
kontrollutvalget - medlem (H)
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 siw.johannessen@live.no
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Ordfører, Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 37 19 95 99 952 35 895 Marianne.landaas@tvedestrand.kommune.no
vara kommunestyre 909 39 606 jostein.langballe@live.no
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet - leder 481 44 495 rlofsta@online.no
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 lundegr@outlook.com/may.britt.lunde@arendal.kommun
kontrollutvalget - leder (SP)
Leder teknikk-, plan og naturutvalget, kommunestyret 920 42 992 June.Marcussen@tvedestrand.kommune.no
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 baard.midtgaard2@gmail.com
Viltorganet 900 40 107
Sekretær i Eldrerådet 454 10 440 snils2@online.no
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
473 04 802 Vibsalvesen@hotmail.com
Medlem eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 may-lill@bokhotellet.no
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 lilliansu56@gmail.com
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret 481 70 351 Tor-ust@online.no
kontrollutvalget - nestleder (AP)
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
linnzwil@online.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 ragnvajo@online.no
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 lin-moer@online.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no
Koordinator og systemansvarlig velferdsteknologi 908 79 493 tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no
Hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 hverdagsrehabilitering.tvedestrand@tvedestrand.kom
Kreftkoordinator 900 43 286 linda.cecilie.berntsen@tvedestrand.kommune.no
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 Hege.Irene.Bjerkeseth@tvedestrand.kommune.no
Miljøarbeider/aktivitetsvert Strannasenteret 913 09 231 Irene.Strandene@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut, Demens- og pårørendekoordinator, helseteam demens 948 30 977 948 30 977 tina.heggekroken@tvedestrand.kommune.no
  • Ergoterapeut
  • Demens- og pårørendekoordinator
  • Med ansvar for helsefremmende hjemmebesøk
  • Fagansvarlig smittesporing
Kvalitetskoordinator 476 04 128 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no
fysioterapeut/fagkoordinator innsatsteam hverdagsrehablitering 977 43 530 maria.johnsen@tvedestand.kommune.no

Fysioterapeut/fagkoordinator innsatsteam hverdagsrehablitering

innsatsteam hverdagsrehabilitering / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 christine.kruger@tvedestrand.kommune.no
  • Innsatsteam hverdagsrehabilitering
  • Syn- hørselskontakt

Svarer på telefon onsdag og torsdager, mellom kl 10:00 og 12:00.

Avdelingsleder for avdeling for Tildeling og rehabilitering 951 97 051 951 97 051 kristine.kvamme@tvedestrand.kommune.no

 Fysioterapeut/fagleder. Hjelpemidler. Tildelingstjenesten. 

Fysioterapeut, barn og voksne. Hovedtillitsvalgt 993 06 041 993 06 041 aileen.kvastad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF
Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene

Hjelpemiddeltekniker/velferdsteknologi 901 09 613 Sander.lok@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering - Fysioterapeuter

Ansatte i avdelingen Fysioterapeuter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut vikar voksne 993 06 041 cecilie.duesund.chessa@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut barn, unge, voksne 993 06 041 aileen.kvastad@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 Halvor.sundsdal.myhren@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering - Innsatsteam hverdagsrehabilitering

Ansatte i avdelingen Innsatsteam hverdagsrehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 977 43 530 maria.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Sykepleier helseteam demens 37 19 96 31 913 86 077 gro.anette.marcussen@ tvedestrand.kommune.no
Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 elin.stormo@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering - Tildelingstjenesten

Ansatte i avdelingen Tildelingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler/sykepleier 37 19 96 07 977 38 449 hanne.karin.aasbo@tvedestrand.kommune.no
Avansert geriatrisk sykepleier, kvalitetskoordinat, PHD stipendiat 917 11 352 kristin.jeppestol@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler tildelingstjenesten/innsatsteam hverdagsrehablitering 977 38 449 connie.stiansen@tvedestrand.kommune.no

Saksbehandler tildelingstjenesten/innsatsteam hverdagsrehablitering

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 59 301
Personalkonsulent 911 33 652 anne.knutsen@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder helse, familie og rehabilitering 37 19 96 12 400 07 612 liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Kommuneoverlege 479 00 992 Ingeborg.Steinsrud@tvedestrand.kommune.no

Kommuneoverlege mandag, tirsdag og onsdag. 

Helsestasjonslege på onsdager. 

 

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helsestasjonen/Jordmortjenesten

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helsestasjonen/Jordmortjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (se ansatte på helsestasjonen)

Helsesykepleier på Tvedestrand videregående skole og helsestasjon for ungdom 975 98 079 Amalie.lien.kleppen@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier 0-5 år og Songe skole 909 23 873 Anette.Eikeland@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier på Holt og Dypvåg skole 970 73 055 eli.gundersen@tvedestrand.kommune.no
Helsesekretær 37 19 93 33 900 95 062 jorunn.lovdal.maharsia@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier Dypvåg og Holt skole 917 22 268 Ellen.Mbon@tvedestrand.kommune.no
Skolelege 900 95 062 Vivian.k.persen@tvedestrand.kommune.no
Jordmor 909 23 805 gry.prebensen@tvedestrand.kommune.no
Kommuneoverlege 479 00 992 Ingeborg.Steinsrud@tvedestrand.kommune.no

Kommuneoverlege mandag, tirsdag og onsdag. 

Helsestasjonslege på onsdager. 

 

Helsesykepleier 909 23 824 Kristin.Waland@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier 468 83 199 468 83 199 ingvil.oyen.ostebo@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Vest Holt 37 19 96 43 901 61 542 karianne.walle@tvedestrand.kommune.no
Turnus- og vikaransvarlig, hjemmebaserte tjenester 37 19 96 17 916 61 419 Inger.Reidun.Fone@tvedestrand.kommune.no
Omsorgsbolig - team kontor 37 19 91 32
vakttelefon - Hjemmesykepleie 951 97 052
37 19 96 40
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Øst Dypvåg 901 42 154 mona.kvifte@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder team boliger 997 64 289 Anna.Elisabeth.Pedersen@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Oversikt alle ledere

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Oversikt alle ledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Vest Holt 37 19 96 43 901 61 542 karianne.walle@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder, avd. 2 37 19 96 70 992 24 894 karen.sophie.botn@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet 37 19 93 32 975 25 290 Kristin.de.Lange.Johannessen@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sentrum Øst Dypvåg 901 42 154 mona.kvifte@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder team boliger 997 64 289 Anna.Elisabeth.Pedersen@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder helse, familie og rehabilitering 37 19 96 12 400 07 612 liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder, avd.1 917 32 207 laila.anita.suorsa@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet 37 19 93 32 975 25 290 Kristin.de.Lange.Johannessen@tvedestrand.kommune.no
Åpent 9-13 37 19 93 33
Helsesekretær 37 19 93 33 Jorunn.Lovdal.Maharsia@tvedestrand.kommune.no
480 76 563 merete.ramskjaer@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Ressurssenter for barn og unge - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (se ansatte på helsestasjonen)

Kommuneoverlege 479 00 992 Ingeborg.Steinsrud@tvedestrand.kommune.no

Kommuneoverlege mandag, tirsdag og onsdag. 

Helsestasjonslege på onsdager. 

 

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Sykehjemmet

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Sykehjemmet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder, avd. 2 37 19 96 70 992 24 894 karen.sophie.botn@tvedestrand.kommune.no
Miljøarbeider/aktivitetsvert Strannasenteret 913 09 231 Irene.Strandene@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder, avd.3 37 19 96 47 37 19 96 48 liv.marit.haugum@tvedestrand.kommune.no
Kvalitetskoordinator 476 04 128 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no
37 19 96 73
Syn- og hørselskontakt 469 54 526 christine.krüger@tvedestrand.kommune.no
Husmor, sykehjemmet 37 19 96 10 Yolanda.Lovdal@tvedestrand.kommune.no
37 19 96 72
Fagansvarlig kjøkken 37 19 96 30 941 52 348 ase.nygard.agledal@tvedestrand.kommune.no
Tilsynslege 37 19 67 77
37 19 96 10
37 19 96 97 913 20 247
37 19 96 00
Turnus- og vikaransvarlig 37 19 95 02 inger.grete.sundsdal@tvedestrand.kommune.no

Vikar Helga Myre

Avdelingsleder, avd.1 917 32 207 laila.anita.suorsa@tvedestrand.kommune.no
Tilsynslege 37 19 67 77
37 19 96 64
37 19 96 68
913 08 572 913 08 572
37 19 96 74
37 19 96 47
37 19 96 48

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Tjenester og service

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Tjenester og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
innsatsteam hverdagsrehabilitering / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 christine.kruger@tvedestrand.kommune.no
  • Innsatsteam hverdagsrehabilitering
  • Syn- hørselskontakt

Svarer på telefon onsdag og torsdager, mellom kl 10:00 og 12:00.

Fotpleier, tirsdag, onsdag og torsdag 932 29 697

Fotpleie, fotterapeut, fotpleier, pleie av føtter

Hjelpemiddeltekniker/velferdsteknologi 901 09 613 Sander.lok@tvedestrand.kommune.no
Frisør, Mias Salong 37 19 96 62

Åpningstider Mias Salong:

Mandag kl 10.00 – 18.00

Tirsdag stengt

Onsdag, torsdag og fredag kl 09.00-15.00

Sektor for læring og oppvekst - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder læring og oppvekst 450 35 139 Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Barnehagefaglig rådgiver. Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag 8-13 910 07 475 elin.renate.kristensen@tvedestrand.kommune.no

Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag 8-13

Saksbehandler 948 34 912 gunn.olsen@tvedestrand.kommune.no

Sektor for læring og oppvekst - Barnehager - kommunale

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - Barnehager - kommunale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 58 613

Avd. Trost: 94145196

Avd. Spurv: 94158287

Avd. Meis: 94163072

Avd. Måke: 94163198

Avd. Due: 94167628

Avd. Ugle: 91149437

Kjøkken: 91158527

37 16 57 60
37 16 57 10

Rødkløver: 94 86 56 41

Blåklokke: 94 86 13 64

Tusenfryd: 94 85 98 45

Hvitveis: 94 85 43 26

Fiol: 94 85 37 62

Ekstra avd.: 94 88 48 31

 

Sektor for læring og oppvekst - Barnehager - private

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - Barnehager - private
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Camilla H. Knutsen 980 84 581 sanbhage@online.no
Styrer: Ellen J. Hagane Færsnes 971 17 131 919 97 035 knattenbarnehage@gmail.com

http://www.knattenbarnehage.no/

 

 

Styrer: Ingunn Nodland 988 23 354 napen.familiebarnehage@gmail.com
Styrer: Siv Iren Eilertsen 481 87 901 siv.iren@bbskogen-naturbarnehage.no

Sektor for læring og oppvekst - PP-tjenesten

Ansatte i avdelingen Sektor for læring og oppvekst - PP-tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00
Leder PPT i Risør 37 14 96 85 416 89 308

Sektor for samfunn og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør - havneansvarlig 37 19 95 43 913 46 200 Arne.Thorvald.Aanonsen@tvedestrand.kommune.no
Vaktmester, eiendomsdrift 918 87 855 ove.anderson@tvedestrand.kommune.no

Holt og Tvedestrand skoler, Parkveien og kommunale bygg omkring barneskolen, Familiehuset og Tvedestrand rådhus. 

Sektorleder samfunn og infrastruktur 907 73 717 Anne.Karen.Birkeland@tvedestrand.kommune.no
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver 906 18 528 Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver byggesak 468 13 857 camilla.nordwall.eriksrud@tvedestrand.kommune.no
Prosjekt og byggeledelse 909 37 527 tor.olav.hagestad@tvedestrand.kommune.no
Konsulent, Boligkontoret 468 02 797 inger.elise.hegland@tvedestrand.kommune.no

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m. 

Næringssjef 909 87 098 anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no
vaktmester, eiendomsdrift 415 42 038 tom.andre.kastet@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, eiendomsdrift, Strannasenteret 959 02 443 Lars.Inge.Lovdal@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Strannasenteret og Olav Sverres vei.

Vaktmester, eiendomsdrift 957 69 872

Byggansvarlig og vaktmester for brannstasjonen, legekontoret og fysioterapien i Søsterdalen.

Fagarbeider, vedlikehold 916 61 429 Kjell.Rune.Olsen@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for ungdomsklubben og Sjømannsforeningens hus.

Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag. 468 02 190 anne.k.roysland@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver, saksbehandler. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag. 468 09 112 silje.severinsen@tvedestrand.kommune.no
37 03 48 11
Arealplanlegger/sivilarkitekt 37 19 95 60 952 25 549 andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no
Vaktmester, eiendomsdrift 482 06 462 simen.stoylen@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Lyngbakken barnehage, Skriverstua barnehage, Bøklia barnehage, Villa Utsikten barnehage og Grotten barnehage.

Vaktmester, eiendomsdrift 466 90 002

Byggansvarlig for Lyngmyr skole.

Landbruksrådgiver 947 99 146 tvehms@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider / Vaktmester 945 02 508 Jens.Vevstad@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Dypvåg skole og Songe skole.

Renholdsleder, eiendomsdrift, renhold 37 19 95 57 945 02 913 Cristina.S.Woxmyhr@tvedestrand.kommune.no
Oppmålingssjef 941 48 921 helge.wroldsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider / Tømrer 916 61 410 Vidar.Ostebo@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Boligstiftelsens bygg.

Sektor for samfunn og infrastruktur - Byggesak

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur - Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 61 37 19 95 21
Rådgiver byggesak 468 13 857 camilla.nordwall.eriksrud@tvedestrand.kommune.no
Seniorrådgiver, byggesak. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag. 468 02 190 anne.k.roysland@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver, saksbehandler. Tilgjengelig for avtaler og telefon mandag, onsdag og fredag. 468 09 112 silje.severinsen@tvedestrand.kommune.no
Oppmålingssjef 941 48 921 helge.wroldsen@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver, saksbehandler kommuneplan og reguleringsplaner 37 19 95 84 971 48 083 Ida.Hanna.Ornhoi@tvedestrand.kommune.no

Sektor for samfunn og infrastruktur - Turistinformasjonen

Ansatte i avdelingen Sektor for samfunn og infrastruktur - Turistinformasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 94 002

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 76 563 anette.andersen@tvedestrand.kommune.no
Konsulent 948 78 288 Susanne.Bakke@Tvedestrand.kommune.no
Personalkonsulent 911 33 652 anne.knutsen@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder Psykisk helse og livsmestring 990 96 212 Grete.mo@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering 474 54 276 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

951 97 057

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 91 54 951 97 055
Miljøterapeut rus og avhengighet 37 19 91 97 489 99 335 Oyvind.aarlid@tvedestrand.kommune.no
Fagleder 37 19 91 63 948 55 334 ingunn.aa.ausland@tvedestrand.kommune.no
Omsorgstiltak 902 64 857 Janne.bodin@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler 37 19 91 97 916 53 690 bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Spesialsykepleier psykiskhelse, rus og avhengighet 37 19 91 97 488 96 654 Gro.halleraker@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 97 469 02 581 lillian.hunemo@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 54 977 47 850
37 19 91 54 916 53 693
Avdelingsleder psykisk helse og livsmestring 37 19 91 87 990 96 212 Grete.Mo@tvedestrand.kommune.no
SLT-koordinator og ungdomskontakt 476 03 518 iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no

Facebook og Instagram: Ungdomskontakt Tvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i

37 19 91 96 951 97 057
Psykisk helse 37 19 91 54 907 66 003
37 19 96 12 474 54 276
Spesialhjelpepleier psykisk helse 37 19 91 96 951 97 057 Kari.Vestervik@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 54 469 14 388

Tvedestrandskolen - Holt skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Holt skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 93 Mona.Aase@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, Samlingsstyrer kunst & håndverk 37 19 95 93 959 39 243 nina.ottersland.aasen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 19 95 93 marie.bakka@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt m/tillegg, Samlingsstyrer bibliotek 37 19 95 93 gro.bakken@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, IKT-kontakt 37 19 95 93 jorn.bergan@tvedestrand.kommune.no
Rektor 482 04 473 stig.ertzeid@tvedestrand.kommune.no

Rektor på Holt og Dypvåg skole

Fagarbeider 37 19 95 93 Monica.hansson@tvedestrand.kommune.no
Kun talemeldinger 488 90 125
37 19 95 90
Adjunkt 37 19 95 93 Alida.Margrethe.Haland@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt m/tillegg 37 19 95 93
Vaktmester 957 69 872 Tor.Oyvind.Nerdalen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 19 95 93 tor.norlund@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, spes.pedkoordinator 37 19 95 93 torbjorg.olsbu@tvedestrand.kommune.no
Assistent 37 19 95 93 wenche.ramleth@tvedestrand.kommune.no
Konsulent/Sekretær Lyngmyr:37199680/89+Holt:37199591 hege.thorsen.kleven@tvedestrand.kommune.no
Assistent 37 19 95 93 488 90 125 anita.vestby@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 12 922 29 113 oyvind.aanonsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 signe.gloppe.aasen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 kristin.andersen@Tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 renate.andersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 jostein.basma@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 926 08 772 bente.bergsand@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 905 25 347 rita.anita.hovland.berisha@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 trude.clausen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 hege.fage@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 tora.iren.giving@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 971 53 590 ann.charlotte.gregersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 tallak.olav.gryting@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 fredrik.gaskjenn@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 89 476 45 640 elin.hageli@tvedestrand.kommune.no
Rektor 37 19 96 82 928 39 640 oddvar.haslemo@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 12 margrete.haugene@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 976 20 279 kristin.heidal@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 997 27 279 bent.hope@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 erlend.klouman.hoiner@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 908 55 665 eirik.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Inspektør og rådgiver 469 52 977 jarle.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Konsulent Lyngmyr:37199680/89+Holt:37167310 hege.thorsen.kleven@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 ann-kristin.nerdalen@tvedestrand.kommune.no
Inspektør 2 469 52 997 hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 malgorzata.nodland@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 camilla.grimsland.os@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 951 71 304 Anne.Sofie.Qvale@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 marit.sandboe@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 cathrine.sandnes@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 henning.sommerfelt@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 995 52 265 anniken.thomassen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 inger.britt.ustad@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 tore.verland@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Songe skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Songe skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent skole, SFO 37 16 73 50 990 96 316 Birgit.Bjornstad@tvedestrand.kommune.no
Kontaktlærer 37 16 73 50 Astrid.bolstad.langmyr@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt med tilleggsutdanning 37 16 73 50 Karen.Mostad.Coward@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 16 73 50 Katrine.Odd@tvedestrand.kommune.no
Helsesykepleier 909 23 873 anette.eikeland@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt med tillegg 37 16 73 50 Barbro.Gustavsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 916 61 425 990 96 316 martha.hagelia@tvedestrand.kommune.no
Leder SFO / assistent 37 16 73 50 990 96 316 Berit.Lien.Henriksen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, lærer 37 16 73 50 Gry.Kirkholm@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 16 73 50 Line.Lovdal@tvedestrand.kommune.no
fri tirsd - onsd og fred
Adjunkt med tillegg 37 16 73 50 tore.lovas@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 16 73 50 bente.naevestad@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 16 73 50 sigrunn.olimstad@tvedestrand.kommune.no
Faglærer 37 16 73 50 Maria.Solli.Sjavag@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt med tillegg 37 16 73 50 liv.damsgard.tomter@tvedestrand.kommune.no
Rektor 911 42 729 tore.ustad@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Tvedestrand og Vestre Sandøya skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Tvedestrand og Vestre Sandøya skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 96 tveeaa@tvedestrand.kommune.no
Sekretær 37 19 95 71 tveama@tvedestrand.kommune.no
Avdelings leder 901 67 427 elisabeth.andersen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 901 67 427 solveig.andersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 lisa.kristine.knutsen.ask@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 916 61 427 christina.bendiksen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 karina.bjorndal@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 19 95 78 ida.anette.broms@tvedestrand.kommune.no
Assistent 916 61 427 lisbeth.byvold@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 19 95 78 kitty.edvardsen@tvedestrand.kommune.no
Assistent 916 61 427 siri.edvardsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 Gunn.ellingsen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 solveig.eriksen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 Cecilie.flaten@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 nina.flatoy@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 78 hilde.furseth@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 marianne.haugli.gundersen@tvedestrand.kommune.no
Sosiallærer 37 19 95 95 monica.mostad.guttrup@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 charlotte.e.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 16 73 70 inger.wogn.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 anders.horve@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 16 73 70 jeltjepruijs@yahoo.com
Rektor, HTV Skolelederforbundet 37 19 95 77 951 97 177 john.h.johansen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 96 jorun.g.johansen@tvedestrand.kommune.no

Også enhetsleder adm. Støtteenhet

Fagarbeider 901 67 427 gro.knutsen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Assistent 916 61 427 justyna.krata@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 901 67 427 rita.kristoffersen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Assistent 916 61 427 mona.naesheim.lien@tvedestrand.kommune.no
Assistent 488 96 705 wenche.h.lund@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 916 61 427 lene.lovdal@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider/Vernepleier 901 67 427 mari.lorentzen@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Spesialpedagogisk koordinator / Lærer 901 67 427 marianne.lovseth@tvedestrand.kommune.no

Parkveien.

Lærer 37 19 95 95