Ansattoversikt


Administrativ støtteenhet - Enhetsleder

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Enhetsleder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 984 71 076 984 71 076 E-post

Administrativ støtteenhet - Personal og lønn

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Personal og lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 37 19 95 36 E-post
Personalkonsulent 37 19 95 52 E-post
Personalkonsulent 37 19 95 22 E-post

Administrativ støtteenhet - Service- og dokumentsenter

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Service- og dokumentsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post

Sentralbord: 37 19 95 00

Lenke til artikkel

Konsulent 37 19 95 88 977 04 501 E-post
Førstesekretær 37 19 95 18 E-post
Dokumentsenteret Tvedestrand E-post

Fellesmail til dokumentsenteret som kan benyttes ved bestilling av nye mapper, hjelp og brukerstøtte i ePhorte, arkiv osv.

Konsulent E-post
Arkivansvarlig 37 19 95 29 E-post
Servicetorg 37 19 95 82
37 19 95 00 E-post
Konsulent, servicesenter 37 19 95 23 E-post

Administrativ støtteenhet - Økonomi

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regnskapsansvarlig 37 19 95 35 E-post
Konsulent, økonomi 37 19 95 85 909 90 978 E-post
Økonomisjef 37 19 95 98 906 70 352 E-post
Konsulent, regnskap og kommunal innfordring 37 19 95 83 E-post

Barnehageenheten

Ansatte i avdelingen Barnehageenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog barnehage 37 16 57 10 E-post
Enhetsleder, barnehage 37 19 95 48 971 75 062 E-post
Styrer, Grotten barnehage 37 16 57 60 918 51 118 E-post
Styrer, Skriverstua barnehage 37 16 57 20 E-post
PP-rådgiver 37 14 96 45 913 45 021 E-post
Styrer, Lyngbakken barnehage 37 16 57 10 E-post
Spesialpedagog barnehage 37 19 97 87 E-post
E-post
Styrer Bøklia barnehage 37 16 57 00 994 57 668 E-post
Styrer, Villa utsikten barnehage 37 16 61 02 916 53 685 E-post
Spesialpedagog barnehage 37 19 97 78 986 95 502 E-post

Barnehager - private

Ansatte i avdelingen Barnehager - private
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Liv Svarte, 4915 V. Sandøya 37 16 67 02 E-post
Styrer: Ellen J. Hagane Færsnes 971 17 131 E-post

http://www.knattenbarnehage.no/

 

 

Eier: Ingunn Nodland Styrer: Monica Broz 988 23 354 E-post
Eier: Grete Hovland, Nesgrenda, 4900 Tvedestrand 37 16 01 67 906 66 730 E-post
Styrer: Berit L. Skuggestøl 474 62 502 E-post
Styrer: Siv Iren Eilertsen 401 41 229 481 87 901 E-post

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 E-post
Gjerstad kommune 479 93 333 E-post

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 96 90 E-post
Biblioteksjef 37 19 96 90 E-post

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 84
Seniorrådgiver, byggesak 37 19 95 21 E-post
Rådgiver 37 19 95 61 E-post
Saksbehandler, byggesak 37 19 95 84 E-post

Den norske kirke

Ansatte i avdelingen Den norske kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirketjener, Den norske Kirke 906 95 979
Trosopplæring og organist 37 19 95 72 945 21 979
Prost, Den norske Kirke 37 19 95 26 900 65 245 E-post
Sekretær Kirkevergen, Den norske Kirke 37 19 96 95 971 85 606 E-post
Sokneprest, Dypvåg og Tvedestrand 37 19 95 27 400 44 153
Menighetsrådsleder,Dypvåg 480 08 690
Kantor 37 19 95 25 416 25 605 E-post
Kirkegårdsarbeider og kirketjener 994 98 500
Menighetsrådsleder, Holt 994 98 500
Menighetsrådsleder, Tvedestrand 902 37 436
Kirkeverge, Den norske Kirke 37 19 96 94 945 23 199 E-post
Fellesrådets leder 932 13 033 E-post
37 19 96 94 E-post
Sekretær menighets- og prestekontoret, Den norske Kirke 37 19 96 93 902 00 929 E-post

ft permisjon

Vikarprest 905 51 870 E-post
Ungdomspresten i Tvedestrand og Sogneprest i Holt 926 42 810 E-post

Fagforbundet

Ansatte i avdelingen Fagforbundet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 96 61
Hovedtillitsvalgt (HTV) fagforbundet 958 79 952 E-post

Fritidsklubben

Ansatte i avdelingen Fritidsklubben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klubbmedarbeider 936 56 299 E-post

Helsestasjonen/Jordmortjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen/Jordmortjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 909 23 873 E-post
Helsesykepleier 917 22 268 E-post
Helsesykepleier 975 98 079 E-post
Helsesekretær 37 19 93 33 900 95 062 E-post
Helsesykepleier 482 24 337 E-post
Skolelege 900 95 062 E-post
Jordmor 909 23 805 E-post
Helsestasjons Lege 900 95 062 E-post
Helsesykepleier 909 23 824 E-post
Ledende helsesykepleier 970 73 055 E-post

Krisesenter

Ansatte i avdelingen Krisesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 98 844
37 02 33 44

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gjeldsrådgiver
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
55 55 33 33
Sentralt telefonnummer NAV-telefonen
Veileder
Veileder
Veileder
Leder NAV Tvedestrand 913 45 874
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder

Omsorg og Rehabilitering - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder velferdsteknologi 908 79 493 E-post
Konsulent, økonomi 37 19 96 02 E-post
Personalkonsulent 37 19 96 04 E-post
Enhetsleder omsorg og rehabilitering 37 19 96 08 E-post
37 19 96 32

Omsorg og Rehabilitering - Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 E-post
Sykepleier, Hverdagsrehabiliteringstjenesten 37 19 96 33 977 43 530 E-post
Fysioterapeut, fagleder Hverdagsrehabiliteringstje 37 19 96 33 977 43 530 E-post
Hverdagsrehabiliering, syn- og hørselskontakt 37 19 96 33 977 43 530 E-post
Fysioterapeut, barn og voksne. 37 19 96 16 993 06 041 E-post

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF

Fysioterapeut Frisklivssentral 37 19 96 16 975 13 276 E-post
Ergoterapeut 37 19 96 91 469 08 119 E-post
37 19 96 32
Fysioterapeut, HTV NFF 37 19 96 32 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 37 19 96 91 469 08 119 E-post
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder hjemmesykepleien, Sentrum Vest/Holt 37 19 96 43 951 97 053 E-post
Turnus- og vikaransvarlig, hjemmebaserte tjenester 37 19 96 17 916 61 419 E-post
Fagleder hjemmesykepleien, Sentrum Øst/ Dypvåg 37 19 96 42 951 97 052 E-post
vakttelefon - Hjemmesykepleie 951 97 052
37 19 96 40
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 37 19 96 46 997 64 289 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Tildeling, utvikling og innovasjon (TUI)

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tildeling, utvikling og innovasjon (TUI)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 E-post
Konstituert avdelingsleder for avdeling for Tildeling, utvikling og innovasjon 37 19 96 34 951 97 051 E-post

 Fysioterapeut/fagleder, Hj.midler, Tildelingstj.

37 19 96 07 977 38 449

Omsorg og Rehabilitering - Tildelingstjenesten

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tildelingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 E-post
Sykepleier, Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 E-post
Avansert geriatrisk sykepleier, kvalitetskoordinat, PHD stipendiat 37 19 96 06 917 11 352 E-post
Fysioterapeut / Saksbehandler 37 19 96 07 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Tjenester og service

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tjenester og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 900 43 286 E-post
Kvalitetskoordinator 37 19 96 57 E-post
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 E-post
Fotpleier, mandag, tirsdag og onsdag 37 19 96 63
Kommunalt hjelpemiddellager, basseng, ansvarlig høreapparater 37 19 96 32 E-post
Frisør, Mias Salong 37 19 96 62

Oppfølgingsenheten - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Oppfølgingsenheten - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator støttekontaktordningen 480 76 563 E-post
Konsulent 992 56 719 E-post
Personalkonsulent 37 19 96 04 E-post
Avdelingsleder 37 19 96 06 945 10 677 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rusavhengighet 990 96 212 E-post
Enhetsleder 37 19 96 12 474 54 276 E-post
951 97 057

Oppfølgingsenheten - Aktivitets- og arbeidstrening

Ansatte i avdelingen Oppfølgingsenheten - Aktivitets- og arbeidstrening
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 13 474 52 538
37 19 96 35

mandag, onsdag, torsdag

Konsulent turnus og vikar 948 78 288 E-post
Fagarbeider Huskestua og Aktivitetsavdelingen 993 25 680 E-post
Miljøterapeut Dalene Gård og Marthaloftet 945 10 545 E-post
Miljøterapeut Dalene Gård 995 44 103 E-post
Aktivitør 37 19 96 35 E-post
37 19 96 26

tirsdag og torsdag

Avdelingsleder 474 52 538 E-post
Miljøterapeut Dalene Gård 995 44 103 E-post
Fagarbeider Huskestua 945 10 546 E-post
Fagarbeider 37 19 96 35 E-post
Fagarbeider Dalene Gård 415 67 587 E-post

Park, miljø og grønt mm

Ansatte i avdelingen Park, miljø og grønt mm
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider 916 61 412

Fagarbeider innen park, miljøgruppe og byrenovasjon.

Fagarbeider grøntanlegg 945 23 196

Fagarbeider med ansvar for park og grøntanlegg.

Arbeidsformann 918 88 848 E-post

Arbeidsformann med ansvar for miljøgruppe, park, byrenovasjon og skjærgårdstjeneste.

Parkering

Ansatte i avdelingen Parkering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Parkeringsbetjent 911 10 912 E-post

Parkeringsvakt i kommunen.

Parkeringsbetjent 911 10 912 E-post

Plan, miljø og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør - havneansvarlig 37 19 95 43 913 46 200 E-post
Vaktmester, eiendomsdrift 918 87 855 918 87 855 E-post

Holt og Tvedestrand skoler, Parkveien og kommunale bygg omkring barneskolen, Familiehuset og Tvedestrand rådhus. 

Enhetsleder 37 19 95 41 916 61 424 E-post
Prosjektleder/planlegger 906 18 528 E-post
Prosjekt og byggeledelse 909 37 527 E-post
Konsulent, Boligkontoret 37 19 95 16 E-post

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m. 

Farbeider, eiendomsdrift, boligstiftelsen, Holt skole 959 02 443 959 02 443 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Strannasenteret og Olav Sverres vei.

Fagarbeider/Vaktmester 907 90 801 907 90 801 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Sandøya skole, Gjeving skole, Gjeving grendehus og kommunehuset.

Vaktmester, eiendomsdrift 957 69 872 957 69 872

Byggansvarlig og vaktmester for brannstasjonen, legekontoret og fysioterapien i Søsterdalen.

Fagarbeider, vedlikehold 916 61 429 916 61 429 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for ungdomsklubben og Sjømannsforeningens hus.

37 03 48 11
Maskinist, eiendomsdrift 902 06 150 902 06 150 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Middelskolen, Skottevik, havn, brygger, Forvaltergården og offentlige toaletter.

Arealplanlegger/sivilarkitekt 37 19 95 60 952 25 549 E-post
Vaktmester, eiendomsdrift 482 06 462 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Lyngbakken barnehage, Skriverstua barnehage, Bøklia barnehage, Villa Utsikten barnehage og Grotten barnehage.

Vaktmester 466 90 002 466 90 002

Byggansvarlig for Lyngmyr skole.

Landbruksrådgiver 37 19 95 67 E-post
Fagarbeider / Vaktmester 945 02 508 945 02 508 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Dypvåg skole og Songe skole.

Renholdsleder, eiendomsdrift, renhold 37 19 95 57 945 02 913 E-post
Oppmålingssjef 37 19 95 63 E-post
Fagarbeider / Tømrer 916 61 410 916 61 410 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Boligstiftelsens bygg.

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, leder Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 E-post
Kontrollutvalg, varamedlem 476 00 680 E-post
Råd for funkjsonshemmede 908 65 599
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 902 09 565 E-post
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Vara kommunestyret 906 79 894 E-post
Kommunestyret. Livsløpskom, leder eldrerådet 971 60 781 E-post
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 E-post
Ordfører, Formannskap, TPN, administr.utv 37 19 95 99 908 46 001 E-post
Kontrollutvalg 959 37 110 E-post
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 E-post

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Kommunestyret Teknikk-, plan- og naturutvalg 903 69 909 E-post
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 917 58 322 E-post
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 E-post
941 42 160 E-post
Vara kommunestyret. 957 07 879 E-post
Kontrollutvalg, medlem 979 94 282
Kommunestyre, leder Livsløp, klageutv. livsløp 419 00 116 E-post
Kontrollutvalg, varamedlem 913 31 803 E-post
Eldrerådet 920 22 392
Kontrollutvalg, varamedlem 404 06 720 E-post
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 E-post
Leder, kontrollutvalget 930 69 192 E-post
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 E-post
Vara kommunestyret 901 69 070 E-post
Eldrerådet 977 11 488
Kommunestyre, formannskap 480 97 686 E-post
Kommunestyret, formannskap 415 20 196 E-post
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
Kontrollutvalg, varamedlem 984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 E-post
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 992 52 990 E-post
Kommunestyret, 900 80 470 E-post
Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 952 35 895 E-post
vara kommunestyre 909 39 606 E-post
Kommunestyre 472 36 559 E-post
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet 481 44 495
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 E-post
Varaordfører, kommunest, formannsk, livsl, adm 920 42 992 E-post
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 E-post
Viltorganet 900 40 107
Kommunestyre, formannskap, vara AMU 481 16 123 E-post
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
Teknikk-, plan- og naturutvalg 415 50 778 E-post
Kommunestyret, kontrollutvalg 473 04 802 E-post
Vara eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 E-post
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 E-post
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 926 13 204 E-post
Kontrollutvalg 932 13 033 E-post
Vara kommunestyret 481 70 351 E-post
Kommunestyret, livsløpskomite, vara formannskap 37 19 96 68 E-post
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Vara kommunestyret E-post
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
Kontrollutvalget, vara E-post
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 E-post
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 E-post

Ressurssenter for barn og unge

Ansatte i avdelingen Ressurssenter for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet 37 19 93 32 975 25 290 E-post
Åpent 9-13 37 19 93 33
Helsesekretær 37 19 93 33 E-post
37 19 93 33 37 19 97 70 E-post

Ressurssenter for barn og unge - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08- 14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesøster eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 37 19 95 10 404 06 700 E-post
Assisterende rådmann 37 19 95 70 916 70 653 E-post

Rådmannens fagstab

Ansatte i avdelingen Rådmannens fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 909 87 098 E-post
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet 37 19 95 50 481 19 717 E-post
Rådgiver 37 19 95 80 E-post
Kulturrådgiver 916 02 171 E-post
Kommuneoverlege 37 14 96 31 920 20 078 E-post

Postadresse:

Risør kommune
Postboks 158
4952 RISØR

HR-rådgiver/Enhetsleder administrativ støtteenhet 984 71 076 E-post

Skatteoppkreveren

Ansatte i avdelingen Skatteoppkreveren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 00 E-post
Skattekonsulent Gjerstad og Vegårshei 37 19 95 30 E-post
Skattekonsulent Risør 37 19 95 54 E-post
Skattekonsulent Tvedestrand og Åmli 37 19 95 32 E-post
Nestleder, og Skattekonsulent Tvedestrand og Åmli 37 19 95 31 E-post
Teamleder skatt/skatteoppkrever 37 19 95 33 452 69 551 E-post

Teknisk - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Teknisk - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør vei/plan 37 19 95 55 911 29 909 E-post

Driftsansvarlig ingeniør med ansvar for vei, park, grønt, miljøgruppe, skjærgårdspark og parkering.

Avdelingsingeniør 37 19 95 42 945 31 133 E-post

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Prosjektingeniør 37 19 95 59 932 83 553 E-post

Ingeniør med kompetanse innen vann, avløp og miljø/energi. Jobber med utbyggingsprosjekter innen vann og avløp og energiløsninger.

Enhetsleder 37 19 95 44 951 97 065 E-post

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.

Konsulent, kommunale avgifter 37 19 95 45 E-post

Konsulent med ansvar for kommunale avgifter.

37 16 31 18 E-post

Teknisk - Veidrift

Ansatte i avdelingen Teknisk - Veidrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann, Maskin/Vei 911 96 771 E-post

Formann med ansvar for vei og verksted.

Fagarbeider, vei 916 61 411 E-post

Fagarbeider innen vei.

Arbeider vei 905 39 483 E-post

Verkstedansvarlig og ansvar for bilpark, samt driftsoppgaver på vei.

Turistinformasjonen

Ansatte i avdelingen Turistinformasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 94 002

Tvedestrandskolen - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor, kulturskolen 37 19 95 51 945 00 404 E-post
Enhetsleder Tvedestrandskolen 37 19 95 74 901 02 832 E-post
Saksbehandler/ hovedtillitsvalgt (HTV) Delta 37 19 95 73 906 57 822 E-post

Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 12 922 29 113 E-post
Fagarbeider 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 65 416 14 055 E-post
Lærer 37 19 95 12 926 08 772 E-post
Lærer 37 19 95 89 905 25 347 E-post
Lærer 37 19 95 65 E-post
Rådgiver, sosialærer og lærer 37 19 96 87 958 17 365 E-post
Lærer 37 19 95 65 E-post
Fagarbeider 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 96 80 971 53 590 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Rektor 37 19 96 82 928 39 640 E-post
Fagarbeider 37 19 95 65 E-post
Lærer 37 19 96 80 976 20 279 E-post
482 24 337
Lærer 37 19 95 65 997 27 279 E-post
Lærer 37 19 96 80 908 55 665 E-post
Inspektør og rådgiver/sosiallærer 37 19 96 85 E-post
Konsulent Lyngmyr:37199680/89+Holt:37167310 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Inspektør 2/ hovedverneombud 37 19 96 84 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 65 951 71 304 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 65 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 37 19 95 89 995 52 265 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 12 907 05 395 E-post

Tvedestrandskolen - PP-tjenesten

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - PP-tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder PPT i Risør 37 14 96 85 414 57 810
37 14 96 00

Tvedestrandskolen - Tvedestrand og Vestre Sandøya skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Tvedestrand og Vestre Sandøya skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post
Sekretær 37 19 95 71 E-post
Avdelings leder 901 67 427 E-post

Parkveien.

Lærer 901 67 427 E-post
Lærer 37 19 95 78 E-post
Fagarbeider 916 61 427 E-post
Fagarbeider 901 67 427 E-post

Parkveien.

Lærer 37 19 95 78 E-post
Assistent 916 61 427 E-post

Parkveien.

Lærer 37 19 95 78 E-post
Assistent 916 61 427 E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post
Lærer 37 19 95 78 E-post
Lærer 37 19 95 78 E-post
Fagarbeider 901 67 427 E-post
Sosiallærer 37 19 95 95 E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post
Lærer 37 16 73 70 E-post
Fagarbeider 901 67 427 E-post

Parkveien.

Lærer 37 16 73 70 E-post
Rektor, HTV Skolelederforbundet 37 19 95 77 951 97 177 E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post

Også enhetsleder adm. Støtteenhet

Fagarbeider 901 67 427 E-post

Parkveien.

Assistent 916 61 427 E-post
Fagarbeider 901 67 427 E-post

Parkveien.

Assistent 916 61 427 E-post
Assistent 488 96 705 E-post
Fagarbeider, konst. SFO-leder 916 61 427 E-post
Fagarbeider/Vernepleier 901 67 427 E-post

Parkveien.

Spesialpedagogisk koordinator / Lærer 901 67 427 E-post

Parkveien.

Lærer 37 19 95 95 E-post
Lærer 37 19 95 95 E-post
Lærer 37 19 95 96 E-post
Lærer 37 19 95 95