Ansattoversikt


Administrativ støtteenhet - Eiendomsskattekontoret

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Eiendomsskattekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 00 post@tvedestrand.kommune.no

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand

Administrativ støtteenhet - Enhetsleder

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Enhetsleder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 984 71 076 984 71 076 Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no

Administrativ støtteenhet - Service- og dokumentsenter

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Service- og dokumentsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
post@tvedestrand.kommune.no

Sentralbord: 37 19 95 00

Lenke til artikkel

Konsulent 37 19 95 88 977 04 501 Tove.Aanjesen@tvedestrand.kommune.no
Førstesekretær 37 19 95 18 Aud.danielsen@tvedestrand.kommune.no
Dokumentsenteret Tvedestrand Post.Dokumentsenteret.Tvedestrand@tvedestrand.komm

Fellesmail til dokumentsenteret som kan benyttes ved bestilling av nye mapper, hjelp og brukerstøtte i ePhorte, arkiv osv.

Konsulent, servicesenter 37 19 95 23 Geir.Hortemo@tvedestrand.kommune.no
Arkivansvarlig 37 19 95 29 jannicke.norheim@tvedestrand.kommune.no
Servicetorg 37 19 95 82
37 19 95 00 post@tvedestrand.kommune.no

Barnehager - private

Ansatte i avdelingen Barnehager - private
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Liv Svarte, 4915 V. Sandøya 37 16 67 02 sanbhage@online.no
Styrer: Ellen J. Hagane Færsnes 971 17 131 kontakt@knattenbarnehage.no

http://www.knattenbarnehage.no/

 

 

Eier: Ingunn Nodland Styrer: Monica Broz 988 23 354 napen.familiebarnehage@gmail.com
Eier: Grete Hovland, Nesgrenda, 4900 Tvedestrand 37 16 01 67 906 66 730 hovlandgrethe@gmail.com
Styrer: Berit L. Skuggestøl 474 62 502 blskuggestol@kreativebarnehager.no
Styrer: Siv Iren Eilertsen 401 41 229 481 87 901 siviren@bbskogen-naturbarnehage.no

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no
Gjerstad kommune 479 93 333 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no

Delta

Ansatte i avdelingen Delta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 906 90 201 Gerd-Torunn.Bechen@tvedestrand.kommune.no

Eksterne samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Eksterne samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
945 01 500 468 18 024 utlan@tvedestrand.kommune.no
116117
37 00 57 80 familiekontoret.aust-agder@bufetat.no
post@pasientskadenemda.no
81 05 95 00
37 01 73 00 postmottak@austagderfk.no
35 12 10 00
37 19 90 00
22 03 26 70 agder@konfliktraadet.no
Leder, frivilligsentralen 945 01 500 Lars.Henrik.Molleklev@tvedestrand.kommune.no

Henvendelse i kommunehuset

22 99 36 30
Kontaktperson, ettersøk av fallvilt 900 40 107
02770 post@oslo-universitetssykehus.no
37 01 74 91
22 99 36 30
Revisor, kommunerevisjonen 37 01 33 90 post@aarevisjon.no
22 82 85 00 postmottak@sivilombudsmannen.no
Statens kartverk 32 11 88 00
80 08 00 00 skattsor@skatteetaten.no
Skoletannlege 37 16 25 08

Skoletannlege
Tannlegekontor
Tannlege
 

Sekretær for kontrollutvalget 917 26 506 agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
Oppmålingsingeniør 37 17 02 24 489 95 624 atv@vegarshei.kommune.no
37 17 02 13 950 72 375 helge.sines@vegarshei.kommune.no
37 19 66 50 tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no

Fagforbundet

Ansatte i avdelingen Fagforbundet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 96 61
Hovedtillitsvalgt (HTV) fagforbundet 958 79 952 anita.lunde@tvedestrand.kommune.no

Fritidsklubben

Ansatte i avdelingen Fritidsklubben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klubbmedarbeider 936 56 299 Christine.Lund.Johansen@tvedestrand.kommune.no

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.no
Assisterende kommunedirektør 37 19 95 70 916 70 653 oyvind.johannesen@tvedestrand.kommune.no

Kommunedirektørens fagstab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 909 87 098 anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet 37 19 95 50 481 19 717 Elias.lien@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver 37 19 95 80 Emma.Smeland.Nygardseter@tvedestrand.kommune.no
Kulturrådgiver 916 02 171 anette.pedersen@tvedestrand.kommune.no
Kommuneoverlege 920 20 078 Hans.tomter@risor.kommune.no

Postadresse:

Risør kommune
Postboks 158
4952 RISØR

HR-rådgiver/Enhetsleder administrativ støtteenhet 984 71 076 Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no

Krisesenter

Ansatte i avdelingen Krisesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 98 844
37 02 33 44

Omsorg og Rehabilitering - Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 hverdagsrehabilitering.tvedestrand@tvedestrand.kom
Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 inger.homme@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, barn og voksne. Hovedtillitsvalgt 37 19 96 16 993 06 041 aileen.kvastad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF
Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene

sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 gro.anette.marcussen@ tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 Halvor.sundsdal.myhren@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 elin.stormo@tvedestrand.kommune.no
37 19 96 32
Fysioterapeut, HTV NFF 37 19 96 32 marthe.waagestad@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.

Omsorg og Rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
demens - ergoterapeut- pårørendestøtte 948 30 977
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no

Omsorg og Rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder hjemmesykepleien, Sentrum Vest/Holt 37 19 96 43 951 97 053 kari.anne.walle.bjerkaker@tvedestrand.kommune.no
Turnus- og vikaransvarlig, hjemmebaserte tjenester 37 19 96 17 916 61 419 Inger.Reidun.Fone@tvedestrand.kommune.no
Fagleder hjemmesykepleien, Sentrum Øst/ Dypvåg 37 19 96 42 951 97 052 ragna.marie.haugland@tvedestrand.kommune.no
Omsorgsbolig - team kontor 37 19 91 32
vakttelefon - Hjemmesykepleie 951 97 052
37 19 96 40
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 37 19 96 46 997 64 289 Anna Elisabeth Pedersen@tvedestrand.kommune.no

Omsorg og Rehabilitering - Tildeling, utvikling og innovasjon (TUI)

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tildeling, utvikling og innovasjon (TUI)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler/sykepleier 37 19 96 07 977 38 449 hanne.karin.aasbo@tvedestrand.kommune.no
Kreftkoordinator 900 43 286 linda.cecilie.berntsen@tvedestrand.kommune.no
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 Hege.Irene.Bjerkeseth@tvedestrand.kommune.no
Kvalitetskoordinator 37 19 96 57 416 88 024 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 inger.homme@tvedestrand.kommune.no
Avansert geriatrisk sykepleier, kvalitetskoordinat, PHD stipendiat 917 11 352 kristin.jeppestol@tvedestrand.kommune.no
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 Oyvind.Karlsen@tvedestrand.kommune.no
innsatsteam hverdagsrehabilitering / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 christine.kruger@tvedestrand.kommune.no
Avdelingsleder for avdeling for Tildeling, utvikling og innovasjon 37 19 96 34 951 97 051 kristine.kvamme@tvedestrand.kommune.no

 Fysioterapeut/fagleder, Hj.midler, Tildelingstj.

Fysioterapeut, barn og voksne. Hovedtillitsvalgt 37 19 96 16 993 06 041 aileen.kvastad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF
Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene

sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 gro.anette.marcussen@ tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 Halvor.sundsdal.myhren@tvedestrand.kommune.no
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Fysioterapeut / Saksbehandler 37 19 96 07 977 38 449 connie.stiansen@tvedestrand.kommune.no
Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 elin.stormo@tvedestrand.kommune.no
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.

Omsorg og Rehabilitering - Tildelingstjenesten

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tildelingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut / Saksbehandler 37 19 96 07 977 38 449 connie.stiansen@tvedestrand.kommune.no
Fysioterapeut Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt 917 99 640 marthe.nilsen.waagestad@tvedestrand.kommune.no

Fysioterapeut med ansvar for Strannasenterets boliger og sentrum vest Holt. Ansvar for elektriske rullestoler.

Omsorg og Rehabilitering - Tjenester og service

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tjenester og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskoordinator 37 19 96 57 416 88 024 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 Oyvind.Karlsen@tvedestrand.kommune.no
Fotpleier, tirsdag, onsdag og torsdag 932 29 697
Kommunalt hjelpemiddellager, basseng, ansvarlig høreapparater 37 19 96 32 Signy.Ann.Songe@tvedestrand.kommune.no
Frisør, Mias Salong 37 19 96 62

Park, miljø og grønt mm

Ansatte i avdelingen Park, miljø og grønt mm
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider 916 61 412

Fagarbeider innen park, miljøgruppe og byrenovasjon.

Fagarbeider grøntanlegg 945 23 196

Fagarbeider med ansvar for park og grøntanlegg.

Arbeidsformann 918 88 848 Johan.colbjornsen@tvedestrand.kommune.no

Arbeidsformann med ansvar for miljøgruppe, park, byrenovasjon og skjærgårdstjeneste.

Parkering

Ansatte i avdelingen Parkering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Parkeringsbetjent 911 10 912 Svein.Bomodden@tvedestrand.kommune.no

Parkeringsvakt i kommunen.

Parkeringsbetjent 911 10 912 piotr.klys@tvedestrand.kommune.no

Plan, miljø og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør - havneansvarlig 37 19 95 43 913 46 200 Arne.Thorvald.Aanonsen@tvedestrand.kommune.no
Vaktmester, eiendomsdrift 918 87 855 918 87 855 ove.anderson@tvedestrand.kommune.no

Holt og Tvedestrand skoler, Parkveien og kommunale bygg omkring barneskolen, Familiehuset og Tvedestrand rådhus. 

Enhetsleder 37 19 95 41 916 61 424 svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver 906 18 528 Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no
Prosjekt og byggeledelse 909 37 527 tor.olav.hagestad@tvedestrand.kommune.no
Konsulent, Boligkontoret 37 19 95 16 inger.elise.hegland@tvedestrand.kommune.no

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m. 

vaktmester, eiendomsdrift 415 42 038 tom.andre.kastet@tvedestrand.kommune.no
Farbeider, eiendomsdrift, boligstiftelsen, Holt skole 959 02 443 959 02 443 Lars.Inge.Lovdal@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Strannasenteret og Olav Sverres vei.

Vaktmester, eiendomsdrift 957 69 872 957 69 872

Byggansvarlig og vaktmester for brannstasjonen, legekontoret og fysioterapien i Søsterdalen.

Fagarbeider, vedlikehold 916 61 429 916 61 429 Kjell.Rune.Olsen@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for ungdomsklubben og Sjømannsforeningens hus.

37 03 48 11
Maskinist, eiendomsdrift 902 06 150 902 06 150 sven.steinsholm@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Middelskolen, Skottevik, havn, brygger, Forvaltergården og offentlige toaletter.

Arealplanlegger/sivilarkitekt 37 19 95 60 952 25 549 andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no
Vaktmester, eiendomsdrift 482 06 462 simen.stoylen@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Lyngbakken barnehage, Skriverstua barnehage, Bøklia barnehage, Villa Utsikten barnehage og Grotten barnehage.

Vaktmester, eiendomsdrift 466 90 002 466 90 002

Byggansvarlig for Lyngmyr skole.

Landbruksrådgiver 37 19 95 67 tvehms@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider / Vaktmester 945 02 508 945 02 508 Jens.Vevstad@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Dypvåg skole og Songe skole.

Renholdsleder, eiendomsdrift, renhold 37 19 95 57 945 02 913 Cristina.S.Woxmyhr@tvedestrand.kommune.no
Oppmålingssjef 37 19 95 63 helge.wroldsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider / Tømrer 916 61 410 916 61 410 Vidar.Ostebo@tvedestrand.kommune.no

Byggansvarlig og vaktmester for Boligstiftelsens bygg.

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, leder Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 Knut.aall@nes-verk.no
Kontrollutvalget - medlem (XL) 476 00 680 ma-jo-aa@online.no
Råd for funkjsonshemmede 908 65 599
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 902 09 565 asang@online.no
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Vara kommunestyret 906 79 894 Tryggvason35@gmail.com
Kommunestyret. 971 60 781 Arne.Bjornstad@politiker.tvedestrand.no
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 haldis.kverum.carlsen@live.no
959 37 110 birgereg@online.no
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 Solfrid@ekedal.no

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Varaordfører 903 69 909 Vidar.Holmsen.Engh@politiker.tvedestrand.no
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 917 58 322 Aastae@gmail.com
Kontrollutvalget - medlem (SP)
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 mo-fos2@online.no
941 42 160 hans.gangsaas@hagacon.com
Vara kommunestyret. 957 07 879 Arne.Martin.Gjoseid@gmail.com
979 94 282
Kommunestyre, leder Livsløp, klageutv. livsløp 419 00 116 ole-jorgen-goderstad@live.no
913 31 803 ggrimsl@online.no
Eldrerådet 920 22 392
404 06 720 arne.guddal@ddo.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 Monicaguttrup@hotmail.com
930 69 192 sve-ha@online.no
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 Haugaas@online.no
Vara kommunestyret 901 69 070 Torarne@tahas.no
Eldrerådet 977 11 488
kontrollutvalget - medlem (H)
Kommunestyre, formannskap 480 97 686 torleif.haugland@live.no
Kommunestyret, formannskap 415 20 196 Kirshegl@online.no
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 siw.johannessen@live.no
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 992 52 990 kristian@knutsenmaskin.no
Kommunestyret, 900 80 470 Vidar@knutsenmaskin.no
Ordfører, Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 37 19 95 99 952 35 895 Marianne.landaas@tvedestrand.kommune.no
vara kommunestyre 909 39 606 jostein.langballe@live.no
Kommunestyre 472 36 559 sveinung.lien@live.no
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet - leder 481 44 495 rlofsta@online.no
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 lundegr@outlook.com/may.britt.lunde@arendal.kommun
kontrollutvalget - leder (SP)
Kommunest, formannsk, 920 42 992 June.Marcussen@tvedestrand.kommune.no
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 baard.midtgaard2@gmail.com
Viltorganet 900 40 107
Sekretær i Eldrerådet 454 10 440 snils2@online.no
Kommunestyre, formannskap, vara AMU 481 16 123 janwnaevestad@gmail.com
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
Teknikk-, plan- og naturutvalg 415 50 778 solveig@bokbyen-skagerrak.no
473 04 802 Vibsalvesen@hotmail.com
Vara eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 may-lill@bokhotellet.no
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 lilliansu56@gmail.com
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 926 13 204 ategdan@online.no
932 13 033 livtomter@gmail.com
Vara kommunestyret 481 70 351 Tor-ust@online.no
Kommunestyret, livsløpskomite, vara formannskap 37 19 96 68 inger.klara.lilleholt.vaaje@live.no
kontrollutvalget - nestleder (AP)
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Vara kommunestyret westheimer@operamail.com
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
linnzwil@online.no
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 ragnvajo@online.no
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 lin-moer@online.no

Ressurssenter for barn og unge - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)

Teknisk - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Teknisk - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 37 19 95 42 945 31 133 Joanna.Goralska@tvedestrand.kommune.no

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Prosjektingeniør 37 19 95 59 932 83 553 andreas.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Ingeniør med kompetanse innen vann, avløp og miljø/energi. Jobber med utbyggingsprosjekter innen vann og avløp og energiløsninger.

Enhetsleder 37 19 95 44 951 97 065 anton.thomassen@tvedestrand.kommune.no

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.

Konsulent, kommunale avgifter 37 19 95 45 ingrid.thorbjornsen@tvedestrand.kommune.no

Konsulent med ansvar for kommunale avgifter.

37 16 31 18 Vakttelefonen har ikke egen epostadresse - ta kont

Teknisk - Veidrift

Ansatte i avdelingen Teknisk - Veidrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann, Maskin/Vei 911 96 771 Inge.Ramleth@tvedestrand.kommune.no

Formann med ansvar for vei og verksted.

Fagarbeider, vei 916 61 411 Helge.Twedt@tvedestrand.kommune.no

Fagarbeider innen vei.

Arbeider vei 905 39 483 Arne.Valle@tvedestrand.kommune.no

Verkstedansvarlig og ansvar for bilpark, samt driftsoppgaver på vei.

Turistinformasjonen

Ansatte i avdelingen Turistinformasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 94 002

Tvedestrandskolen - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Kulturskolen Øst i Agder 37 19 95 74 901 02 832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder oppvekst og læring 450 35 139 Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Saksbehandler 37 19 95 73 906 57 822 gunn.olsen@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Holt skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Holt skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 93 Mona.Aase@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, Samlingsstyrer kunst & håndverk 37 19 95 93 959 39 243 nina.ottersland.aasen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 19 95 93 marie.bakka@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt m/tillegg, Samlingsstyrer bibliotek 37 19 95 93 gro.bakken@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, IKT-kontakt 37 19 95 93 jorn.bergan@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 93 Monica.hansson@tvedestrand.kommune.no
Kun talemeldinger 488 90 125
37 19 95 90
Adjunkt 37 19 95 93 Alida.Margrethe.Haland@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt m/tillegg 37 19 95 93
Vaktmester 957 69 872 Tor.Oyvind.Nerdalen@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt 37 19 95 93 tor.norlund@tvedestrand.kommune.no
Adjunkt, spes.pedkoordinator 37 19 95 93 torbjorg.olsbu@tvedestrand.kommune.no
Assistent 37 19 95 93 wenche.ramleth@tvedestrand.kommune.no
Faglærer 37 19 95 93
Rektor 37 19 95 92 920 14 105 Frode.Stiansen@tvedestrand.kommune.no
Konsulent/Sekretær Lyngmyr:37199680/89+Holt:37199591 hege.thorsen.kleven@tvedestrand.kommune.no
Assistent 37 19 95 93 488 90 125 anita.vestby@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 12 922 29 113 oyvind.aanonsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 12 renate.andersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 416 14 055 jostein.basma@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 926 08 772 bente.bergsand@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 905 25 347 rita.anita.hovland.berisha@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 trude.clausen@tvedestrand.kommune.no
Rådgiver, sosialærer og lærer 37 19 96 87 958 17 365 mona.engseth@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 hege.fage@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 89 tora.iren.giving@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 96 80 971 53 590 ann.charlotte.gregersen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 tallak.olav.gryting@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 fredrik.gaskjenn@tvedestrand.kommune.no
Rektor 37 19 96 82 928 39 640 oddvar.haslemo@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider 37 19 95 65 margrete.haugene@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 96 80 976 20 279 kristin.heidal@tvedestrand.kommune.no
482 24 337
Lærer 37 19 95 65 997 27 279 bent.hope@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 96 80 908 55 665 eirik.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Inspektør og rådgiver/sosiallærer 37 19 96 85 jarle.johnsen@tvedestrand.kommune.no
Konsulent Lyngmyr:37199680/89+Holt:37167310 hege.thorsen.kleven@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 ann-kristin.nerdalen@tvedestrand.kommune.no
Inspektør 2/ hovedverneombud 37 19 96 84 hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 malgorzata.nodland@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 camilla.grimsland.os@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 951 71 304 Anne.Sofie.Qvale@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 marit.sandboe@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 65 cathrine.sandnes@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 henning.sommerfelt@tvedestrand.kommune.no
Lærer og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 37 19 95 89 995 52 265 anniken.thomassen@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 inger.britt.ustad@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 89 tore.verland@tvedestrand.kommune.no
Lærer 37 19 95 12 907 05 395 gro.oymyr@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrandskolen - PP-tjenesten

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - PP-tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00
Leder PPT i Risør 37 14 96 85 416 89 308