Ansattoversikt


Administrativ støtteenhet - Eiendomsskattekontoret

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Eiendomsskattekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 00 E-post

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand

Administrativ støtteenhet - Enhetsleder

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Enhetsleder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 984 71 076 984 71 076 E-post

Administrativ støtteenhet - Personal og lønn

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Personal og lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 37 19 95 36 E-post
Personalkonsulent 37 19 95 52 E-post
Personalkonsulent 37 19 95 22 E-post

Administrativ støtteenhet - Service- og dokumentsenter

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Service- og dokumentsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post

Sentralbord: 37 19 95 00

Lenke til artikkel

Konsulent 37 19 95 88 977 04 501 E-post
Førstesekretær 37 19 95 18 E-post
Dokumentsenteret Tvedestrand E-post

Fellesmail til dokumentsenteret som kan benyttes ved bestilling av nye mapper, hjelp og brukerstøtte i ePhorte, arkiv osv.

Konsulent, servicesenter 37 19 95 23 E-post
Arkivansvarlig 37 19 95 29 E-post
Servicetorg 37 19 95 82
37 19 95 00 E-post

Administrativ støtteenhet - Økonomi

Ansatte i avdelingen Administrativ støtteenhet - Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post
Konsulent, økonomi 37 19 95 85 909 90 978 E-post
Økonomisjef 37 19 95 98 906 70 352 E-post
Konsulent, regnskap og kommunal innfordring 37 19 95 83 E-post

Barnehageenheten

Ansatte i avdelingen Barnehageenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer, Grotten barnehage 37 16 57 60 406 01 667 E-post
Spesialpedagog barnehage 37 16 57 10 E-post
Enhetsleder, barnehage 37 19 95 48 971 75 062 E-post
Styrer, Skriverstua barnehage 37 16 57 20 E-post
PP-rådgiver 37 14 96 83 905 95 258 E-post
Spesialpedagog barnehage 37 19 97 87 E-post
Styrer, Lyngbakken barneghage 37 16 57 10 E-post
E-post
Styrer, Villa utsikten barnehage 37 16 61 02 414 78 494 E-post

Barnehager - private

Ansatte i avdelingen Barnehager - private
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Liv Svarte, 4915 V. Sandøya 37 16 67 02 E-post
Styrer: Ellen J. Hagane Færsnes 971 17 131 E-post

http://www.knattenbarnehage.no/

 

 

Eier: Ingunn Nodland Styrer: Monica Broz 988 23 354 E-post
Eier: Grete Hovland, Nesgrenda, 4900 Tvedestrand 37 16 01 67 906 66 730 E-post
Styrer: Berit L. Skuggestøl 474 62 502 E-post
Styrer: Siv Iren Eilertsen 401 41 229 481 87 901 E-post

Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 E-post
Gjerstad kommune 479 93 333 E-post

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 96 90 E-post
Biblioteksjef 37 19 96 90 E-post

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 84
Seniorrådgiver, byggesak 37 19 95 21 E-post
rådgiver, Saksbehandler 37 19 95 61 E-post
rådgiver, Saksbehandler 37 19 95 84 E-post

Delta

Ansatte i avdelingen Delta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 906 90 201 E-post

Den norske kirke

Ansatte i avdelingen Den norske kirke
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkegårdsarbeider 906 95 979
Trosopplæring og organist 37 19 95 72 945 21 979 E-post
Menighetsrådsleder,Dypvåg 971 54 663
Prost 37 19 95 26 900 65 245 E-post
Saksbehandler, Kirkevergen 37 19 96 95 971 85 606 E-post
Fellesrådets leder 480 97 686
Menighetsrådsleder, Tvedestrand 977 24 781
Ungdomsprest/sokneprest i Holt fra 01.03.20 971 99 528 940 52 400 E-post
Kantor 37 19 95 27 416 25 605 E-post
Sokneprest, Dypvåg og Tvedestrand 37 19 95 25 469 05 549 E-post
Kirkegårdsarbeider/kirketjener/klokker 994 98 500
Menighetsrådsleder, Holt 994 98 500
Kirkeverge 37 19 96 94 945 23 199 E-post
Saksbehandler, prester og menigheter 37 19 96 93 902 00 929 E-post

ft permisjon

Vikarprest 905 51 870 E-post

Fagforbundet

Ansatte i avdelingen Fagforbundet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 96 61
Hovedtillitsvalgt (HTV) fagforbundet 958 79 952 E-post

Fritidsklubben

Ansatte i avdelingen Fritidsklubben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klubbmedarbeider 936 56 299 E-post

Helsestasjonen/Jordmortjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen/Jordmortjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)

Helsesykepleier 909 23 873 E-post
Helsesykepleier 917 22 268 E-post
Helsesykepleier 975 98 079 E-post
Helsesekretær 37 19 93 33 900 95 062 E-post
Skolelege 900 95 062 E-post
Jordmor 909 23 805 E-post
Helsestasjons Lege E-post
Helsesykepleier 909 23 824 E-post
Ledende helsesykepleier 970 73 055 E-post

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 E-post
Assisterende kommunedirektør 37 19 95 70 916 70 653 E-post

Kommunedirektørens fagstab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 909 87 098 E-post
Rådgiver - Politikk, samfunn, beredskap og sikkerhet 37 19 95 50 481 19 717 E-post
Rådgiver 37 19 95 80 E-post
Kulturrådgiver 916 02 171 E-post
Kommuneoverlege 37 14 96 31 920 20 078 E-post

Postadresse:

Risør kommune
Postboks 158
4952 RISØR

HR-rådgiver/Enhetsleder administrativ støtteenhet 984 71 076 E-post

Krisesenter

Ansatte i avdelingen Krisesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 98 844
37 02 33 44

Omsorg og Rehabilitering - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder velferdsteknologi 908 79 493 E-post
Konsulent, økonomi 37 19 96 02 E-post
Personalkonsulent 37 19 96 04 E-post
Enhetsleder omsorg og rehabilitering 37 19 96 08 400 07 612 E-post
37 19 96 32

Omsorg og Rehabilitering - Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Fysioterapeuter, ergoterapeut og hverdagsrehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 E-post
Fysioterapeut Strannasenteret/boliger 917 99 640 E-post

Fysioterapeut Strannasenteret/boliger ansvar for elektriske rullestoler

Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 E-post
Fysioterapeut, barn og voksne. Hovedtillitsvalgt 37 19 96 16 993 06 041 E-post

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF
Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene

sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 E-post
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 E-post
Ergoterapeut 469 08 119 E-post
Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 E-post
37 19 96 32
Fysioterapeut, HTV NFF 37 19 96 32 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
demens - ergoterapeut- pårørendestøtte 948 30 977
Ergoterapeut 469 08 119 E-post
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder hjemmesykepleien, Sentrum Vest/Holt 37 19 96 43 951 97 053 E-post
Turnus- og vikaransvarlig, hjemmebaserte tjenester 37 19 96 17 916 61 419 E-post
Fagleder hjemmesykepleien, Sentrum Øst/ Dypvåg 37 19 96 42 951 97 052 E-post
Omsorgsbolig - team kontor 37 19 91 32
vakttelefon - Hjemmesykepleie 951 97 052
37 19 96 40
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 37 19 96 46 997 64 289 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Tildeling, utvikling og innovasjon (TUI)

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tildeling, utvikling og innovasjon (TUI)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler/sykepleier 37 19 96 07 977 38 449 E-post
Fysioterapeut Strannasenteret/boliger 917 99 640 E-post

Fysioterapeut Strannasenteret/boliger ansvar for elektriske rullestoler

Kreftkoordinator 900 43 286 E-post
Systemansvarlig Profil / mobil omsorg 37 19 96 03 469 02 380 E-post
Kvalitetskoordinator 37 19 96 57 416 88 024 E-post
Fysioterapeut, fagleder innsatsteam hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 977 43 530 E-post
Avansert geriatrisk sykepleier, kvalitetskoordinat, PHD stipendiat 917 11 352 E-post
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 E-post
helsefagarbeider, hjelpemiddellager / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 E-post
Avdelingsleder for avdeling for Tildeling, utvikling og innovasjon 37 19 96 34 951 97 051 E-post

 Fysioterapeut/fagleder, Hj.midler, Tildelingstj.

Fysioterapeut, barn og voksne. Hovedtillitsvalgt 37 19 96 16 993 06 041 E-post

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF
Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene

sykepleier i hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 913 86 077 E-post
Fysioterapeut, Frisklivssentral/sykehjem/sone sentrum øst Dypvåg 37 19 96 16 975 13 276 E-post
Ergoterapeut 469 08 119 E-post
Fysioterapeut / Saksbehandler 37 19 96 07 977 38 449 E-post
Helsefagarbeider, hverdagsrehabilitering 37 19 96 31 941 38 150 E-post
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Tildelingstjenesten

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tildelingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 E-post
Fysioterapeut Strannasenteret/boliger 917 99 640 E-post

Fysioterapeut Strannasenteret/boliger ansvar for elektriske rullestoler

Fysioterapeut / Saksbehandler 37 19 96 07 977 38 449 E-post

Omsorg og Rehabilitering - Tjenester og service

Ansatte i avdelingen Omsorg og Rehabilitering - Tjenester og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskoordinator 37 19 96 57 416 88 024 E-post
Hjelpemiddelmontør og velferdsteknologi 945 23 190 E-post
Fotpleier, tirsdag, onsdag og torsdag 932 29 697
Kommunalt hjelpemiddellager, basseng, ansvarlig høreapparater 37 19 96 32 E-post
Frisør, Mias Salong 37 19 96 62

Oppfølgingsenheten - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Oppfølgingsenheten - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator støttekontaktordningen 480 76 563 E-post
Konsulent 992 56 719 E-post
Personalkonsulent 37 19 96 04 E-post
Avdelingsleder 37 19 96 06 945 10 677 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rusavhengighet 990 96 212 E-post
Enhetsleder 37 19 96 12 474 54 276 E-post
951 97 057

Oppfølgingsenheten - Aktivitets- og arbeidstrening

Ansatte i avdelingen Oppfølgingsenheten - Aktivitets- og arbeidstrening
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 13 474 52 538
37 19 96 35

mandag, onsdag, torsdag

Konsulent turnus og vikar 948 78 288 E-post
37 19 96 26

tirsdag og torsdag

Fagarbeider Huskestua og Aktivitetsavdelingen 993 25 680 E-post
Miljøterapeut Dalene Gård og Marthaloftet 945 10 545 E-post
Miljøterapeut Dalene Gård 995 44 103 E-post
Aktivitør 37 19 96 35 E-post
Avdelingsleder 474 52 538 E-post
Miljøterapeut Dalene Gård 995 44 103 E-post
Fagarbeider Huskestua 945 10 546 E-post
Fagarbeider 37 19 96 35 E-post
Fagarbeider Dalene Gård 415 67 587 E-post

Park, miljø og grønt mm

Ansatte i avdelingen Park, miljø og grønt mm
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider 916 61 412

Fagarbeider innen park, miljøgruppe og byrenovasjon.

Fagarbeider grøntanlegg 945 23 196

Fagarbeider med ansvar for park og grøntanlegg.

Arbeidsformann 918 88 848 E-post

Arbeidsformann med ansvar for miljøgruppe, park, byrenovasjon og skjærgårdstjeneste.

Parkering

Ansatte i avdelingen Parkering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Parkeringsbetjent 911 10 912 E-post

Parkeringsvakt i kommunen.

Parkeringsbetjent 911 10 912 E-post

Plan, miljø og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør - havneansvarlig 37 19 95 43 913 46 200 E-post
Vaktmester, eiendomsdrift 918 87 855 918 87 855 E-post

Holt og Tvedestrand skoler, Parkveien og kommunale bygg omkring barneskolen, Familiehuset og Tvedestrand rådhus. 

Enhetsleder 37 19 95 41 916 61 424 E-post
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver 906 18 528 E-post
Prosjekt og byggeledelse 909 37 527 E-post
Konsulent, Boligkontoret 37 19 95 16 E-post

Boligkontoret, startlån, bostøtte, boligstiftelsen m.m. 

vaktmester, eiendomsdrift 415 42 038 E-post
Farbeider, eiendomsdrift, boligstiftelsen, Holt skole 959 02 443 959 02 443 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Strannasenteret og Olav Sverres vei.

Vaktmester, eiendomsdrift 957 69 872 957 69 872

Byggansvarlig og vaktmester for brannstasjonen, legekontoret og fysioterapien i Søsterdalen.

Fagarbeider, vedlikehold 916 61 429 916 61 429 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for ungdomsklubben og Sjømannsforeningens hus.

37 03 48 11
Maskinist, eiendomsdrift 902 06 150 902 06 150 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Middelskolen, Skottevik, havn, brygger, Forvaltergården og offentlige toaletter.

Arealplanlegger/sivilarkitekt 37 19 95 60 952 25 549 E-post
Vaktmester, eiendomsdrift 482 06 462 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Lyngbakken barnehage, Skriverstua barnehage, Bøklia barnehage, Villa Utsikten barnehage og Grotten barnehage.

Vaktmester, eiendomsdrift 466 90 002 466 90 002

Byggansvarlig for Lyngmyr skole.

Landbruksrådgiver 37 19 95 67 E-post
Fagarbeider / Vaktmester 945 02 508 945 02 508 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Dypvåg skole og Songe skole.

Renholdsleder, eiendomsdrift, renhold 37 19 95 57 945 02 913 E-post
Oppmålingssjef 37 19 95 63 E-post
Fagarbeider / Tømrer 916 61 410 916 61 410 E-post

Byggansvarlig og vaktmester for Boligstiftelsens bygg.

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunestyret, leder Teknikk-, plan og naturutvalg 480 08 566 E-post
Kontrollutvalget - medlem (XL) 476 00 680 E-post
Råd for funkjsonshemmede 908 65 599
Råd for funksjonshemmede 37 08 03 87
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 902 09 565 E-post
Eldreråd 37 16 01 23
1. vara eldrerådet 918 63 772

Skal ha parpirene tilsendt dersom hun skal stille som vara

Vara kommunestyret 906 79 894 E-post
Kommunestyret. 971 60 781 E-post
Vara eldreråd 952 55 504
2. vara eldrerådet 991 61 341
vara, Teknikk-, plan og naturutvalg 962 33 493 E-post
959 37 110 E-post
Leder: Foreldreutvalg for funksjonshemmede barn 450 48 294 E-post

Leder for foreldreutvalg for funksjonshemmede barn under 18 år

Varaordfører 903 69 909 E-post
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 917 58 322 E-post
Kontrollutvalget - medlem (SP)
Kommunestyre, formannskap, administr.utvalg 979 77 311 E-post
941 42 160 E-post
Vara kommunestyret. 957 07 879 E-post
979 94 282
Kommunestyre, leder Livsløp, klageutv. livsløp 419 00 116 E-post
913 31 803 E-post
Eldrerådet 920 22 392
404 06 720 E-post
Kommunestyret, Livsløpskomite 917 34 241 E-post
930 69 192 E-post
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 415 19 197 E-post
Vara kommunestyret 901 69 070 E-post
Eldrerådet 977 11 488
kontrollutvalget - medlem (H)
Kommunestyre, formannskap 480 97 686 E-post
Kommunestyret, formannskap 415 20 196 E-post
Råd for funksjonshemmede 916 96 351
984 89 471
Kommunestyre, Livsløp, klageutv. livsløp 37 16 19 00 934 96 031 E-post
Eldrerådet 977 11 488
3. vara eldrerådet 37 16 01 18
Kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 992 52 990 E-post
Kommunestyret, 900 80 470 E-post
Ordfører, Kommunestyret, formannskap, administr.utvalg 37 19 95 99 952 35 895 E-post
vara kommunestyre 909 39 606 E-post
Kommunestyre 472 36 559 E-post
Eldrerådet 913 17 147
Vara eldreråd 900 77 109
Eldrerådet - leder 481 44 495 E-post
Komm.styret, formannskap, adm.utvalg innv.råd 905 84 634 E-post
kontrollutvalget - leder (SP)
Kommunest, formannsk, 920 42 992 E-post
Råd for funksjonshemmede 473 76 554 E-post
Viltorganet 900 40 107
Sekretær i Eldrerådet 454 10 440 E-post
Kommunestyre, formannskap, vara AMU 481 16 123 E-post
Leder viltorganet 975 32 294
Vara eldreråd 37 16 01 76
Teknikk-, plan- og naturutvalg 415 50 778 E-post
473 04 802 E-post
Vara eldreråd 970 81 530
Kommunestyret, Livsløpskomite 994 04 256 E-post
Eldrerådet 996 41 331
Råd for funksjonshemmede 480 50 055 E-post
Råd for funksjonshemmede 901 69 126
Vara kommunestyret, Teknikk-, plan og naturutvalg 926 13 204 E-post
932 13 033 E-post
Vara kommunestyret 481 70 351 E-post
Kommunestyret, livsløpskomite, vara formannskap 37 19 96 68 E-post
kontrollutvalget - nestleder (AP)
Råd for funksjonshemmede 957 64 137
Vara eldreråd 907 39 466
Vara kommunestyret E-post
Kommunestyret, gruppeleder FrP 971 10 810
E-post
Kommunestyret, Livsløpskomite 928 29 498 E-post
Teknikk-, plan og naturutvalg, vara kommunestyret 971 72 527 E-post

Ressurssenter for barn og unge

Ansatte i avdelingen Ressurssenter for barn og unge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet 37 19 93 32 975 25 290 E-post
Åpent 9-13 37 19 93 33
Helsesekretær 37 19 93 33 E-post
480 76 563 E-post

Ressurssenter for barn og unge - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 93 33 900 95 062

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Ta gjerne direkte kontakt med din helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor på mobil (link til ansatte på helsestasjonen)

Skatteoppkreveren

Ansatte i avdelingen Skatteoppkreveren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 95 00 E-post
Skattekonsulent Åmli og Vegårshei 37 19 95 30 948 72 958 E-post
Skattekonsulent Risør 37 19 95 54 E-post
Skattekonsulent Tvedestrand og Gjerstad 37 19 95 32 948 81 840 E-post
Nestleder, og Skattekonsulent Tvedestrand, Åmli og Gjerstad 37 19 95 31 909 99 705 E-post
Teamleder skatt/skatteoppkrever 37 19 95 33 452 69 551 E-post

Teknisk - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Teknisk - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 37 19 95 42 945 31 133 E-post

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Prosjektingeniør 37 19 95 59 932 83 553 E-post

Ingeniør med kompetanse innen vann, avløp og miljø/energi. Jobber med utbyggingsprosjekter innen vann og avløp og energiløsninger.

Enhetsleder 37 19 95 44 951 97 065 E-post

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.

Konsulent, kommunale avgifter 37 19 95 45 E-post

Konsulent med ansvar for kommunale avgifter.

37 16 31 18 E-post

Teknisk - Veidrift

Ansatte i avdelingen Teknisk - Veidrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann, Maskin/Vei 911 96 771 E-post

Formann med ansvar for vei og verksted.

Fagarbeider, vei 916 61 411 E-post

Fagarbeider innen vei.

Arbeider vei 905 39 483 E-post

Verkstedansvarlig og ansvar for bilpark, samt driftsoppgaver på vei.

Turistinformasjonen

Ansatte i avdelingen Turistinformasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 94 002

Tvedestrandskolen - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor, kulturskolen 37 19 95 51 945 00 404 E-post
Enhetsleder Tvedestrandskolen 37 19 95 74 901 02 832 E-post
Saksbehandler 37 19 95 73 906 57 822 E-post

Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - Lyngmyr skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 19 95 12 922 29 113 E-post
Fagarbeider 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 65 416 14 055 E-post
Lærer 37 19 95 12 926 08 772 E-post
Lærer 37 19 95 89 905 25 347 E-post
Lærer 37 19 95 65 E-post
Rådgiver, sosialærer og lærer 37 19 96 87 958 17 365 E-post
Lærer 37 19 95 65 E-post
Fagarbeider 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 96 80 971 53 590 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Rektor 37 19 96 82 928 39 640 E-post
Fagarbeider 37 19 95 65 E-post
Lærer 37 19 96 80 976 20 279 E-post
482 24 337
Lærer 37 19 95 65 997 27 279 E-post
Lærer 37 19 96 80 908 55 665 E-post
Inspektør og rådgiver/sosiallærer 37 19 96 85 E-post
Konsulent Lyngmyr:37199680/89+Holt:37167310 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Inspektør 2/ hovedverneombud 37 19 96 84 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 65 951 71 304 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 65 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 37 19 95 89 995 52 265 E-post
Lærer 37 19 95 12 E-post
Lærer 37 19 95 89 E-post
Lærer 37 19 95 12 907 05 395 E-post

Tvedestrandskolen - PP-tjenesten

Ansatte i avdelingen Tvedestrandskolen - PP-tjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder PPT i Risør 37 14 96 85 414 57 810
37 14 96 00