Ansattoversikt


Kommunalteknikk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider Vann og Avløp 901 28 028 Kare.Lillebo@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.