Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingstjenesten 37 19 96 07 977 38 449 tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no