Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
innsatsteam hverdagsrehabilitering / syn- hørselskontakt 37 19 96 32 469 54 525 christine.kruger@tvedestrand.kommune.no