Ansattoversikt


Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier psykiskhelse, rus og avhengighet 37 19 91 97 488 96 654 Gro.halleraker@tvedestrand.kommune.no