Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskoordinator og saksbehandler i tildelingstjenesten 476 04 128 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Sykehjemmet

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Sykehjemmet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskoordinator og saksbehandler i tildelingstjenesten 476 04 128 kristina.soraker.henriksen@tvedestrand.kommune.no