Strandryddedagen 4. mai

Vi håper at mange har lyst til å hjelpe til med å renske strender langs sjø og vassdrag i forbindelse med den årlige strandryddedagen.

Vi ønsker at alle som skal plukke søppel registrerer seg på www.holdnorgerent.no hvor man blant annet blir bedt om å gi tilbakemelding på hvor man skal plukke. I portalen er det muligheter for å registrere områder med mye søppel. Hvis noen kjenner til slike steder er det fint om vi kan få dette registrert, selv om du ikke selv har anledning til å rydde.

Ut fra hvor det er registrert at folk ønsker å plukke søppel blir det plassert ut containere hvor folk kan levere søpla.

Hvis noen ønsker å plukke søppel på øyene i skjærgården så vil kommunen være behjelpelig med å hente dette på steder hvor vi kan legge til med Terna. Det må da tas direkte kontakt med kommunen på mail til otto.bugge@tvedestrand.kommune.no

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Martin Due-Tønnessen, tlf 906 18 528.