Kontakt oss

Søk etter ansatte

I ansattoversikten finnes det ansatte i Tvedestrand kommune som kan kontaktes direkte, via telefon eller e-post. Ansatte som ikke finnes i oversikten kan nås ved henvendelse til ekspedisjonen eller det enkelte arbeidsstedet.