Det er tid for vannmåleravlesning på sms!

Det er tid for vannmåleravlesning på SMS! 

Tvedestrand kommune har begynt å sende ut SMS for avlesning av vannmåler.

Du får en SMS fra et langt nummer (som ikke er kommunens) der du blir bedt om å lese av din målerstand.

Du svarer på mottatt SMS ved å skrive inn din vannmålerstand slik:

  • Det er kun tall som skal tas med i avlesningen (ikke skriv tegn eller bokstaver!)
  • Ikke ta med røde tall
  • Ikke ta med tall bak komma
     

Kunder som i denne runden ikke har mottatt SMS vil få det ved de neste utsendingene. 

De vi ikke når på SMS vil motta avlesningskort i posten på et senere tidspunkt.