Nå kan du sende din vannmåleravlesning på SMS

Tvedestrand kommune tar i mot vannmåleravlesning på SMS. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon. Nummeret ditt blir hentet i offentlige registre. Varsel vil bli sendt i starten av desember. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med tilknytning til eiendommen.

Forklaring på SMS som du mottar med illustrasjonsbilde under

Du vil først motta en informasjons-SMS (fra et "merkelig" telefonnummer). For å melde inn målerstanden, besvarer du samme SMS som du mottok.

Du svarer enkelt med å skrive inn målerstanden "30030". Husk at ingen tall bak komma skal være med. Skriver du noe annet, for eksempel adresse, dato eller navn, vil avlesningen ikke bli godtatt av programmet som tar i mot avlesningene. Hvis du skriver feil, kan du sende inn melding på nytt med rett målerstand. Det er siste avlesning som er gjeldende for avregning.

Etter sendt melding vil du motta bekreftelse på din melding, med forbruk siden siste avlesning. Hvis du får tilbakemelding om feil ved avlesning, kan du sende melding på nytt med riktig informasjon.

Når du leser av måleren:

  • Ikke ta med røde tall.
  • Ikke ta med tall bak komma
  • Ingen bokstaver i meldingen
  • For vannmåler vist her, er korrekt rapportert målerstand 2

Avlesningskort

Du må gi beskjed til oss om du fortsatt ønsker å motta avlesningskort i posten. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort til abonnenter uten registrert mobilnummer.

På avlesningskortet kan du oppgi mobilnummer vi kan benytte ved neste avlesning, eller registrere ditt mobilnummer på www.leseav.no sammen med avlest stand.

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.

  1. www.norge.no  - oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen.
     
  2. www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling 24 og kommunenes varslingssystem.

Har du mottatt varselet på feil mobilnummer?

Hvis du mottatt en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. Abonnenter som ikke har svart på SMS vil motta avlesningskort i posten og riktig mobilnummer kan da meldes inn sammen med avlest stand.

I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no
siden telefonnumre fra bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.