Ansattoversikt


Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personal- og organisasjonsleder 984 71 076 984 71 076 Tone.Vestol.Braten@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder samfunn og infrastruktur 37 19 95 41 916 61 424 svein.olav.dale@tvedestrand.kommune.no
Kommunedirektør 37 19 95 10 404 06 700 jarle.bjorn.hanken@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder læring og oppvekst 450 35 139 Esther.Kristine.Hoel@tvedestrand.kommune.no
Assisterende kommunedirektør 37 19 95 70 916 70 653 oyvind.johannesen@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder helse, familie og rehabilitering 37 19 96 12 400 07 612 liv.siljan@tvedestrand.kommune.no
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering 474 54 276 474 54 276 Helene.Tveide@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand