Ansattoversikt


Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring

Ansatte i avdelingen Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering - Psykisk helse og livsmestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 19 91 54 951 97 055
Miljøterapeut rus og avhengighet 37 19 91 97 489 99 335 Oyvind.aarlid@tvedestrand.kommune.no
Fagleder 37 19 91 63 948 55 334 Ingunn.agot.ausland@tvedestrand.kommune.no
Omsorgstiltak 902 64 857 Janne.bodin@tvedestrand.kommune.no
Miljøterapeut rus og avhengighet 37 19 91 97 916 53 690 bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no
Spesialsykepleier psykiskhelse, rus og avhengighet 37 19 91 97 488 96 654 Gro.halleraker@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 97 469 02 581
37 19 91 54 977 47 850
37 19 91 54 916 53 693
Avdelingsleder psykisk helse, rus og avhengighet 37 19 91 87 990 96 212 Grete.Mo@tvedestrand.kommune.no
SLT-koordinator og ungdomskontakt 476 03 518 iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no

Facebook og Instagram: Ungdomskontakt Tvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i

37 19 91 96 951 97 057
Psykisk helse 37 19 91 54 907 66 003
37 19 96 12 474 54 276
Spesialhjelpepleier psykisk helse 37 19 91 96 951 97 057 Kari.Vestervik@tvedestrand.kommune.no
37 19 91 54 469 14 388