Ansattoversikt


Kommunalteknikk - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk - Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider vann og avløp 957 63 006 ivar.enger@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, Vann og Avløp 905 11 124 Oyvind.grimsland@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør på ledningsnett. Rørlegger.

Fagarbeider Vann og Avløp 945 31 131 Heiko.Helbig@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.

Formann, Vann og Avløp 916 61 416 Arvid.Knutsen@tvedestrand.kommune.no

Formann, Driftsoperatør renseanlegg/vannverk + driftsoperatør på ledningsnett. Kan delta på de fleste oppgaver. Har lang erfaring som rørlegger og anlegg.

Arbeider Vann og Avløp 901 28 028 Kare.Lillebo@tvedestrand.kommune.no

Driftsoperatør renseanlegg + driftsoperatør på ledningsnett.

Fagarbeider 917 06 916 svein.olsen@tvedestrand.kommune.no
Fagarbeider, Vann og Avløp 945 31 132 Roar.Solheim@tvedestrand.kommune.no

Driftsansvarlig vannverk + driftsoperatør på ledningsnett.

37 16 74 00