Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 469 08 119 martha.seiersnes@tvedestrand.kommune.no

Helseteam demens, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi

Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no