Kommuneplanens arealdel 2021-2033

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-33 – kunngjøring av planarbeid


Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017.  Det vil være hovedfokus på den nære kystsonen ved denne revisjonen.

Programmet legges ut på høring i perioden 26. juni – 1. oktober 2020, og det inviteres til å komme med innspill om både planprosess og innholdet i den nye arealdelen. 

Forslaget til planprogram og ytterligere informasjon er lagt ut på kommunens hjemmeside, samt i resepsjonen i kommunehuset

Åpen kontordag

1. juli 2020 vil det være planleggere tilgjengelig på kommunehuset for å ta imot innspill og svare på konkrete spørsmål til planprogrammet. Vi kan ta imot enkeltpersoner og mindre grupper på  inntil 6 personer.

Skriftlig innspill og merknader kan sendes som brev til Tvedestrand kommune , Postboks 38, 4901 Tvedestrand eller epost post@tvedestrand.kommune.no  Frist for innspill til planprogrammet og utforming av ny plan er satt til 1. september 2020.

Planprogram - vedtak kommunestyret 16.02.21 - sak 21/4. (PDF, 202 kB)

Utkast til planprogram - kommunens arealdel 2021-2033 med revidert tekst 23.9 for Askerøybukta (PDF, 614 kB)

Høringsbrev (PDF, 111 kB)

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel (DOCX, 86 kB)

Kontaktinformasjon

Svein O. Dale
Sektorleder samfunn og infrastruktur
E-post
Telefon 37 19 95 41
Mobil 916 61 424