Kunngjøring av sluttbehandling av Områdeplan for Lyngør

Tvedestrand kommunestyre har godkjent Områdeplan for Lyngør i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 i sak 22/29: Vedtak KOM, 10052022, Sak 22/29, Områdeplan Lyngør - Sluttbehandling (PDF, 249 kB)

Under finner du plandokumentene: 

Saksfremlegg - Områdeplan Lyngør - sluttbehandling (PDF, 259 kB)
Plankart 27.05.2022 (PDF, 7 MB)
Planbestemmelser vedtatt (PDF, 956 kB)
Utkast veileder Lyngør 
Vedlegg merknadsbehandling 1 (PDF, 9 MB)
Vedlegg merknadsbehandling 2
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Eventuell klage må sendes med eDialogpost@tvedestrand.kommune.no, eller til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand innen 26. juni.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen fremsettes for Tvedestrand kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.