Høring - forslag til lokal gebyrforskrift

Lokal gebyrforskrift legges ut til offentlig gjennomsyn.

Høringsfrist er 20. august 2023.

Eventuelle innspill sendes til post@tvedestrand.kommune.no.

Dokumenter i saken:

Ny gebyrforskrift  (PDF, 372 kB)
Vedtak i teknikk-, plan- og naturutvalget 13.06.23 (PDF, 58 kB)
Saksfremlegg teknikk-, plan- og naturutvalget 13.06.23 (PDF, 100 kB)
Høringsbrev (PDF, 293 kB)
Tidligere gebyrforskrift (PDF, 317 kB)