Høring handlingsplan 2023 - 2026

Høringsutkast datert juni 2022 med kommunestyrets vedtak i sak 22/40 den 21.06.22 og saksfremlegg legges ut på høring.

Frist for å komme med høringsinnspill til handlingsplanen settes til torsdag den 6. september 2022. 

Høringsinnspillene kan sendes til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand, via eDialog eller på epost til: post@tvedestrand.kommune.no

Dokumentene i saken finner du her:

Handlingsplan 2023-2026 - høringsutkast (PDF, 717 kB)
Administrasjons- og likestillingsutvalgets vedtak (PDF, 140 kB)
Formannskapets vedtak (PDF, 181 kB)
Kommunestyrets vedtak (PDF, 279 kB)