Send sikker digital post til kommunen

Tjenesten eDialog er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger der du også kan legge ved dokumenter. I løsningen kan du sende informasjon som inneholder sensitive personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger. Kanalen er kryptert og avsender autentisert, og filene i forsendelsen lagres direkte i Tvedestrand kommunes sak/arkivsystem eller i skoleadministrativt fagsystem (for skolene). 

Du må logge inn med ID-porten (MinID eller BankID) for å bruke eDialog: 

Send sikker digital post til Tvedestrand kommune

Send sikker digital post til skolen 


Hjelp til å logge på ID-porten

Vi oppfordrer til bruk av eDialog

Epost er ikke en sikker kanal for å sende fra seg informasjon. Uvedkommende kan få tilgang, epost kan bli stoppet i søppelfilter og saksbehandleren du ønsker å nå frem til kan være borte over tid. eDialog sender informasjonen kryptert og er slik langt sikrere enn vanlig epost. Vi oppfordrer alle til å bruke eDialog når noe skal sendes til kommunen, også når det ikke er unntatt offentlighet.