Kunngjøring - Detaljregulering for Østre Taterholmen

I medhold av PBL §§ 12-12 vedtok kommunestyret 17.12.2019 i sak 19/46 detaljreguleringsplan for Østre Taterholmen.

Vedtatte plandokumenter kan ses på kommunehuset.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 19/10080 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 29.03.20.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00.

Dokumenter i saken: