Reguleringsplan Dalhei – Offentlig ettersyn

Teknikk-, plan- og naturutvalget har vedtatt å legge ut «Reguleringsplan Dalhei.» på offentlig høring.

Vedtaket innebar at det måtte gjøres en del endringer før planen kunne sendes ut på offentlig høring. Kommunen har nå mottatt en revidert plan som er i tråd med vedtaket.

Planen innebærer at det reguleres for inntil 50 nye boenheter, samt 4 områder for garasjer/lager med størrelse på opp til 1000 m2. Planen regulerer også offentlig og privat veg med tilhørende fortau, samt utfartsparkering for folk som skal gå til Langhei etc.

Alle dokumenter i saken med blant annet saksfremlegg, protokoll, plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse finner du nederst i denne kunngjøringen. 

Merknader til saken sendes Tvedestrand kommunen innen 15. september.

Eventuelle spørsmål til høringsforslaget kan rettes til Martin Due-Tønnessen (tlf 906 18 528, martin.due-tonnessen@tvedestrand.kommune.no). Saksbehandler er på ferie til 7. august.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Tvedestrand kommune på e-post: post@tvedestrand.kommune.no, via e-Dialog eller ved vanlig post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Følgende vedlegg følger saken på høring: saksutredning (PDF, 711 kB), protokoll fra planutvalget (PDF, 258 kB), oversendelsesbrev som forklarer endringer etter vedtak (PDF, 85 kB), planbestemmelser (PDF, 112 kB), plankart (PDF, 933 kB) og planbeskrivelse (PDF, 2 MB).