Utbyggingsavtale Dalhei Vest - Høring

I forbindelse med at det er laget en reguleringsplan for Dalhei Vest er det også laget en utbyggingsavtale som berører offentlige og private forhold mellom kommunen og utbygger.

Med bakgrunn i at utbyggingsavtalen får konsekvenser for flere parter sendes utbyggingsavtalen på høring. Det viktigste i utbyggingsavtalen er følgende.

1. Kommunal veg mellom fylkesveien og tidligere Gjeving skole nedklassifiseres til privat veg og overføres til utbygger. Dette skjer etter at veien er rustet opp med fortau, som skal bygges før man kan tillate boliger i det nye feltet.

2. Det skal lages en sti fra Dalhei til Barlinddalen som skal merkes.

3. Kommunen vil overta det sentrale avløpsanlegget i området frem til Dalhei Vest hvor det i dag er privat. Gjennom avtalen sikres momsrefusjon for utbygger for nye investeringer.

Høringsfristen for å komme med innspill til utbyggingsavtalen settes til 10. august.

Innspill sendes til kommunen på mailadresse post@tvedestrand.kommune.no. På grunn av ferieavvikling vil spørsmål pr telefon eller mail kunne besvares i perioden frem til 7. juli og 7-10. august.

Dokumenter i saken:

Saksfremlegg  (PDF, 79 kB)
Protokoll (PDF, 55 kB)
Utbyggingsavtale (PDF, 2 MB)