Varsel om oppstart av planarbeid og høring planprogram for områdeplan for Lyngør

Tvedestrand kommune har startet et reguleringsplanarbeid for Lyngør, og har utarbeidet forslag til planprogram for prosess, innhold og fremdrift, jfr. PBL §12-8 og 12-9.

Formålet med planarbeidet er å sikre en god forvaltning av Lyngørs bebyggelse og omgivelser.

Kommunen ønsker blant annet innspill på følgende:

  • Skal vi tilrettelegge for ny bebyggelse?
  • Hvordan kan vi ta vare på den gamle bebyggelsen?
  • Trenger vi flere brygger (offentlige/ private)?
  • Vil vi tilrettelegge for næringsvirksomhet, og hva slags?
  • Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv

Vi ber om at innspill i forbindelse med planarbeidet sendes Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til post@tvedestrand.kommune.no  innen 10. mai.

Saksfremlegg (PDF, 364 kB)
Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)