Skal du gifte deg?

Fra 1. januar 2018 ble det mulig å gifte seg i Tvedestrand kommune. 

Vi tilbyr vielser til alle, også innbyggere fra andre kommuner.

Om vigselstilbudet i Tvedestrand kommune

Oppgaven med borgerlige vielser ble overført fra domstolen til kommunene med virkning fra 01.01.2018.

Tvedestrand kommunestyre fastsatte 12.12.2017 lokale bestemmelser for den nye tjenesten, disse ble revidert i kommunestyremøte den 17.12.2019: Lokale bestemmelser for vigselvirksomhet ved Tvedestrand kommune

En vigsler fra Tvedestrand kommune kan utføre vigsel enten i et av kommunens utpekte lokaler, eller komme til et sted/lokale som brudefolkene selv har ordnet. Vielsen kan også finne sted i en annen kommune (vigselsmyndighet er landsdekkende). Kommunens vigselslokaler er ordførerens kontor og tilrettelagte lokaler på Rådhuset.

Brudefolkene kan ta kontakt med kommunen for å finne en passende dato for gjennomføring av vielsen og booke datoen midlertidig frem til datoen kan bekreftes om lag 3-4 mnd før, når brudefolkene har mottatt gyldig prøvingsattest fra sitt skattekontor (mer om dette i brukerveiledningen under).

Kommunen benytter det borgerlige vigselsformular ved gjennomføring av vielser: Lenke til tekst, det borgerlige vigselsformular

Når kan man gifte seg?

I sesong

For kommunens innbyggere og personer bosatt i utlandet, er det gratis å gifte seg mellom kl. 08.00 og kl. 16.00 mandag til fredag fra 1. september til 30. juni. For personer fra andre kommuner koster dette kr. 2.000. Ønskes det vielse etter kl 16 eller på en lørdag eller søndag, koster dette kr. 2.500 for alle.

Utenom sesong

Dersom noen ønsker å gifte seg i perioden 1. juli til 31. august, så er dette mulig på onsdager, fredager og lørdager i ukene 28, 29, 32 og 33. Da koster det kr. 2500 pr. vielse for alle.

Hvem kan vie oss?

Følgende personer i tillegg til ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet:

  • Marianne Landaas (ordfører)
  • Jan Magne Stensrud (kommunedirektør)

Om man vil kan man komme med preferanser om hvilken vigsler man ønsker seg. Vi vil forsøke å etterkomme ønsker så langt det lar seg gjøre.