Abup drop in vårhalvåret 2024

Veiledning/konsultasjon i regi av ABUP Arendal. Tilbudet er for kommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli.  

  • Utgangspunktet er kjennskap til/forankring i Tvedestrand kommune, slik at tilbudet er i tråd med veiledningsplikten spesialisthelsetjenesten har overfor kommunen
  • Barn og foreldre møter sammen med representant fra kommunen; dette innebærer at konsultasjonen også kan være veiledning til den kommunalt ansatte i sin rolle som hjelper for familien. 
  • Selvstendig veiledning til kommunalt ansatte.

Forespørsel rettes til Familiehuset på telefon 371 99333. Kontakten videreformidles til avdelingsleder Kristin de Lange Johannessen, som er kommunal kontaktperson i Tvedestrand kommune, der tilbudet er.

Abup drop-in - datoer og åpningstider våren 2024

Abup drop-in - datoer og åpningstider våren 2024
Dato 18.01.24 15.02.24 21.03.24 18.04.24 16.05.24 20.06.24
Time kl. 09.30-10.25 09.30-10.25 09.30-10.25 09.30-10.25 09.30-10.25 09.30-10.25
Time kl. 10.30-11.25 10.30-11.25 10.30-11.25 10.30-11.25 10.30-11.25 10.30-11.25
Time kl. 12.30-13.25 12.30-13.25 12.30-13.25 12.30-13.25 12.30-13.25 12.30-13.25
Time kl. 13.30-14.25 13.30-14.25 13.30-14.25 13.30-14.25 13.30-14.25 13.30-14.25
Tabell med oversikt over datoer og tidspunkter for abup-drop in


Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Besøksadresse                                                                                                   

Familiehuset i Tvedestrand, Fritz Smithsgate 1, 4900 Tvedestrand

Henvend dere på venterommet på Helsestasjonen – samtalene foregår i 3. etasje