Ansatte på helsestasjonen

Ansatte på helsestasjonen
Navn Stilling Telefon E-post
Jorunn Løvdal Maharsia Helsesekretær (mandag, tirsdag og torsdag) 37 19 93 33/ 90 09 50 62 Jorunn.Lovdal.Maharsia@tvedestrand.kommune.no
Kristin de Lange Johannessen Avdelingsleder, avdeling helse og familie 97 52 52 90 Kristin.de.Lange.Johannessen@tvedestrand.kommune.no
Kristin Waland Ledende helsesykepleier og helsesykepleier på Tvedestrand og Sandøya barneskole. 90 92 38 24 Kristin.Waland@tvedestrand.kommune.no
Anette Eikeland Helsesykepleier 0-5 år 90 92 38 73 Anette.Eikeland@tvedestrand.kommune.no
Ingvil Østebø Helsesykepleier 0-5 år 46 88 31 99 ingvil.oyen.ostebo@tvedestrand.kommune.no
Eli Gundersen Helsesykepleier på Lyngmyr skole 97 07 30 55 eli.gundersen@tvedestrand.kommune.no
Stine Steinsland Helsesykepleier på Tvedestrand barneskole 90 10 28 51 stine.steinsland@tvedestrand.kommune.no
Amalie Kleppen Helsesykepleier på Tvedestrand videregående skole og helsestasjon for ungdom / helsesykepleier 0-5 år 97 59 80 79 amalie.lien.kleppen@tvedestrand.kommune.no
Malin Vegerstøl Helsesykepleier på Tvedestrand videregående skole 917 22 268 Malin.Vegerstol@tvedestrand.kommune.no
Ingeborg Steinsrud Helsestasjonslege (onsdag) 90 09 50 62
Vivian Persen Skolelege (mandag) 90 09 50 62
Gry Prebensen Jordmor (mandag og torsdag) 90 92 38 05
Linn Myre Stebekk Jordmor 90 10 29 45