Ungdomskontakten i Tvedestrand

Ungdomskontaktens hovedoppgave er å jobbe forebyggende og oppsøkende med barn og unge opp til 25 år i hele Tvedestrand kommune. Det er et mål å komme tidlig i kontakt med barn og unge som har det vanskelig for å forsøke å forhindre at det blir værre. All kontakt baseres på frivillighet og medvirkning, og tilbudene ungdomskontakten gir er gratis.

Hva gjør ungdomskontakten?

  • Driver oppsøkende arbeid på ulike fritidsarenaer
  • Deltar på og er delaktig i ulike arrangement knyttet til barn og unge
  • Kan tilby råd og veiledning, støtte og hjelp til ungdom og deres foresatte
  • Følger opp ungdom over tid i tjenesten psykisk helse og livsmestring 

Ungdomskontakten i skolehelsetjenesten

Ungdomskontakten har fast samtaletilbud i skolehelsetjenesten på ungdomsskolen og samarbeider ved behov med helsesykepleierne og andre ansatte på skolene.

Som elev på Lyngmyr skole treffer du ungdomskontakten hver tirsdag mellom kl. 10 - 14 i skolehelsetjenestens rom ved siden av lærerværelset.

Dersom du ikke er elev ved ungdomsskolen kan du likevel ta kontakt, gjerne via telefon eller sms. 

Du kan ta kontakt med ungdomskontakten dersom du

  • Ønsker noen å snakke med. Man kan snakke med ungdomskontakten om alt, som bekymringer, spørsmål og problemer

  • Trenger hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpetjenester

  • Er bekymret for en venn

  • Er foresatte og er bekymret eller trenger råd

  • Vet om et barn eller ungdom som kunne trengt ekstra hjelp eller støtte

  • Jobber med barn og unge og tenker at ungdomskontakten kan være en god samarbeidsparter

Er du i tvil – ta kontakt!

Har ungdomskontakten taushetsplikt?

JA! Det betyr at det du som ungdom velger å fortelle, kan ikke ungdomskontakten fortelle videre uten at det er greit for deg.

MEN!

Ungdomskontakten har meldeplikt. Det betyr at om du forteller noe som kan være til skade for deg selv eller mennesker rundt deg, så må ungdomskontakten gå videre med dette. Dette skjer ikke uten at ungdomskontakten informerer deg om det. 

Hvem er ungdomskontakten?

Ungdomskontakten i Tvedestrand heter Iselin Dalen Moe, og er utdannet barnevernspedagog med flere videreutdanninger innen blant annet rus og psykososialt arbeid med barn og unge.

Kontaktinformasjon ungdomskontakt

Iselin Dalen Moe

Mobil: 47 60 35 18

Mail: iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no

Åpningstider

Ungdomskontakten jobber turnus i avdeling for psykisk helse og livsmestring og er derfor tilgjengelig på ulike tidspunkt. 

Avdelingsleder og saksbehandler er i hovedsak tilgjengelig på dagtid i ukedager.