Faktura til Tvedestrand kommune

Hvis du er leverandør til kommunen krever vi at du fakturerer oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). 

Husk ressursnummer

Alle fakturaer skal merkes med ressursnummer (5 eller 6 siffer). 

Adresse

Kommunens elektroniske adresse er: 964 965 781.

Organisasjonsnummer

Tvedestrand kommune: 964 965 781