Grafisk profil og logo

Grafisk profil

Grafisk profil for Tvedestrand kommune ble utarbeidet i forbindelse med lansering av ny nettside høsten 2018. Grafisk profil gjelder alle kommunale virksomheter.

Last ned profil håndbok  (PDF, 387 kB)

Last ned logo

Last ned grafiske elementer

Godkjenning av våpen og flagg i Tvedestrand kommune 04.04.1986

Retningslinjer for bruk av Tvedestrands kommune kommunevåpen/logo

 • Tvedestrand kommune eier våpenet i enhver form og har bruksretten.
  Kommunedirektøren eller den han delegerer, gis myndighet til å avgjøre og godkjenne søknader om bruk av våpenet på suvenirer, klubbmerker/faner og lignende.
  Kommunedirektøren har delegert myndigheten til personal- og organisasjonsavdelingen.
 • Hovedregelen er at våpenet bare kan brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
  Kommunevåpenet må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som bruker det, har en kommunal stilling, utøver myndighet på vegne av kommunen eller på en annen måte representerer Tvedestrand kommune.
 • Kommunevåpenet kan brukes fullfarget eller i én farge. Kommunevåpenet skal gjengis korrekt i form og farge slik det framgår av Tvedestrand kommunes profilhåndbok (PDF, 387 kB) (og forskrift).
 • Kommunevåpenet kan i kunstnerisk framstilling gjengis vevet, malt, brodert, tegnet eller som relieff.
  Kommunevåpenet kan framstilles og brukes som pins. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Det er ikke noen egen lov for bruk av kommunevåpen i Norge. Vi har imidlertid regler om statsmyndighetenes godkjenning av våpen og flagg, forbudene mot misbruk og påbudene om korrekte bruksmåter. 

Normalforskrifter om bruk av kommunevåpen (vedtatt av KS 12.11.1976) sier følgende:

§ 2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3. Bruk av våpenskjold

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.
Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerke m.v.

Straffelovens § 328 (4) omhandler det generelle forbudet mot uhjemlet bruk av offentlig våpen, segl eller merke.