Pårørende til personer med demens

Tvedestrand kommune har ansatt ergoterapeut i 100% stilling som vil jobbe tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Ergoterapeuten og kommunens helseteam demens skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Vi er her for å kunne svare på spørsmål og tanker du måtte ha, både små og store. Telefonnummer til Hukommelsesteamet  og ergoterapeut Tina Heggekroken er 94830977. Telefonen er åpen mandag-fredag 9-15

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen i Tvedestrand starter opp igjen kurs for pårørende til personer med demens. Tilbudet er til alle som kjenner seg nær en person med demens, også for dere som har deltatt på kurs tidligere.  

På kurset får du kunnskap om demens, treffer andre pårørende i samme situasjon, og du får snakke med ulike fagpersoner som kan bistå ved spørsmål og tanker rundt sykdommen og rundt egen situasjon. Det vil være innlegg fra fagpersoner innad i kommunen, fra spesialisthelsetjenesten og fra statsforvalteren.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er delt opp i seks emner:

  • 23 mai: Demenssykdommene – sykdomslære
  • 30. mai: Kommunikasjon med personer med demens
  • 06 juni: Når adferd endrer seg
  • 13 juni: Livet som pårørende og livet etter diagnosen
  • 20 juni: Rettigheter, fremtidsfullmakt og vergemål
  • 27 juni: Hjelpemidler, kommunens tjenestetilbud
     

Samlingene holdes på Strannasenteret, i 3etasje, (over avdeling 3) fra klokken 17.00-19.00. Det blir lett servering.

Kurset er gratis, ta kontakt med Tina Heggekroken (94830977) hvis du har spørsmål. 

Påmeldingsfrist 20.05.23 - hjertelig velkommen!

For deg som er ung pårørende

Rundt 2.000 personer under 65 år i Norge har en demensdiagnose. Det vil si at mange av deres pårørende er barn og unge.

Det finnes tilbud for barn og unge pårørende nasjonalt; deriblant pårørendekurs, sommerleirer og nettsider.

Helgekurs – Tid til å være ung

Landsdekkende helgekurs for unge mellom 18–30 år som har en forelder med demens.

Les mer om tid til å være ung

Sommerleir – Hvem ser meg?

Landsdekkende sommerleir for barn under 18 år, sammen med frisk forelder eller annen ressursperson, se informasjonsfilmen om helgekurset her.

Les mer om sommerleir

Nettsider for barn og unge

Gå til hvemsermeg.no – Nettside for barn som har en mor eller far med demens. De møter blant annet uglen «Huske» som forteller om demens.

Tidtilung.no – Nettside for ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom kan også ha nytte av siden om det er andre i familien som har demens.

I Tvedestrand kommune kan du som ung pårørende ta kontakt med helseteam demens og ergoterapeut Tina Heggekroken for støtte, veiledning og hjelp: