Fysioterapi for barn og unge

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende oppgaver samt stimulering/trening/behandling i en tidsavgrenset periode.  Målet med tilbudet er å bedre barnets funksjonsnivå.  

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter observasjon, undersøkelse, motoriske tester, oppfølging i hjemmet, i barnehage, i skole, eller i bassenget med 

  • individuell stimulering/trening/behandling       
  • veiledning av foresatte og samarbeidspartnere  
  • hjelpemiddelformidling

Barn/unge 0 – 18 år med 

  • sen eller avvikende bevegelsesutvikling
  • motoriske/sosiale vansker    
  • ulike diagnoser/skader 
  • symptomer fra muskel/skjelettapparatet  

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til fysioterapiavdelingen  på telefon 37199632.

Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema.

Søknadsskjema (PDF, 29 kB)

Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for barn under 16 år og for barn/unge over 16 år som kommer inn under skolehelsetjenesten. Ellers betales egenandel etter gjeldende takster, avhengig av behandlingsform.