Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering?

Tidsbegrenset rehabilitering i eget hjem med fokus på opptrening i hverdagslige aktiviteter som er viktige for deg. Vi jobber tverrfaglig og kartlegger din funksjon. Sammen lager vi et mål for HVA SOM ER VIKTIG FOR DEG slik at du kan oppleve mestring i din hverdag. Oppfølgingen vil være intensiv i starten og avta etter hvert som funksjonen din bedrer seg. Vi tar utgangspunkt i en oppfølgingsperiode på ca. 3 uker.

Hvem er vi?

Innsatsteam hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og bistår deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. Vi kan også tilrettelegge boligen din med enkle hjelpemidler slik at du kan mestre de hverdagsaktivitetene som er nødvendige for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hvem kan få tilbudet?

  • Du som har vært innlagt på sykehus eller sykehjem og opplever å ikke ha samme funksjon som før og har vanskeligheter med å mestre hverdagen din.
  • Du som bor hjemme eller skal flytte til en omsorgsleilighet og opplever å ikke ha samme funksjon som før og har vanskeligheter med å mestre hverdagen din.
  • Du som ønsker å klare deg selv i størst mulig grad og er motivert for å gjøre en innsats slik at du kan gjenvinne funksjon og mestre hverdagslige aktiviteter.
  • Du som har kommunale tjenester fra før, men som opplever behov for økt oppfølging for å kunne fortsette å mestre hverdagen din og bo hjemme.
  • Du må kunne ta imot veiledning og informasjon og nyttiggjøre deg av tilbudet.

Slik søker du

Du søker tildelingstjenesten om hverdagsrehabilitering ved å bruke søknadsskjema om omsorgstjenester. Lenke til skjemaet finner du her. (DOCX, 65 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.