Kontaktinformasjon og vakttelefoner

Sentralbord: 37 19 95 00
Åpningstid: kl. 10:00 - 14:00 Mandag - Torsdag

Fredag kl: 10-14 (midlertidig ekstraordinær åpningstid på fredager) 

Du kan kontakte ansatte i kommunen direkte - også utenom sentralbordets åpningstid
(klikk på denne lenken for å søke etter ansatte)

E-post: 

post@tvedestrand.kommune.no 

Besøksadresse

Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand 

Postadresse

Tvedestrand kommune 
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Søk etter ansatte

I ansattoversikten finnes det ansatte i Tvedestrand kommune som kan kontaktes direkte, via telefon eller e-post. Ansatte som ikke finnes i oversikten kan nås ved henvendelse til ekspedisjonen eller det enkelte arbeidsstedet.

Vakttelefoner i Tvedestrand kommune

Teknisk vakt 37 16 31 18
Starnnasenteret 37 19 96 00
Hjemmesykepleien 95 19 70 52


Døgnåpne vakttelefoner