Skatt og ligning

Skatteetaten har ikke kontorer i Tvedestrand, men du kan kontakte Skattekontoret i Grimstad.

Bestill time

Hvis du skal besøke skattekontoret i Grimstad må du bestille time på forhånd. Bestill time på skatteetaten.no 

Spør skattekontoret om

Skatteoppkreveren

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Endre konto for skattepenger

Vil du ha skattepengene på en annen konto? Da kan du endre kontonummer.
I de fleste tilfeller endrer du konto på skatteetaten.no. 
Endre konto hos Skatteetaten.

Du kan ikke endre konto hos Skatteetaten hvis: 

  • du skal endre til en utenlandsk konto uten IBAN
  • kontoen du disponerer, men ikke eier, er opprettet i år
  • du skal endre konto for et dødsbo
  • du har fullmakt fra kontoeier