Konsesjon

Ved overtakelse av eiendom må du ha en bekreftelse eller en tillatelse (konsesjon) av kommunen. Kommunen har boplikt (nedsatt konsesjonsgrense) på Lyngør, Sandøya og Borøya og her gjelder egne regler.

Skjema for Lyngør, Sandøya og Borøya

Overtar du eiendom på Lyngør, Sandøya eller Borøya kan du egenerklæring konsesjonsfrihet i område med nedsatt konsesjonsgrense ved å bruke det fastsatte skjemaet som heter LDIR-356 – rosa skjema:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom

Egenerklæringsskjemaet må ikke sammenliknes med en tippekupong. Hvis du ikke finner “riktig” rubrikk, kan dette tyde på at du må søke om konsesjon. Er du tvil eller blir fortvilet, ta kontakt med kommunen.

Skjema for resten av kommunen

Overtar du eiendom som ikke ligger på Lyngør, Sandøya eller Borøya, bruker du egenerklæring konsesjonsfrihet ved å bruke det fastsatte skjemaet som heter LDIR-360 – grønt skjema:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom

Egenerklæringsskjemaene må ikke sammenliknes med en tippekupong. Hvis du ikke finner “riktig” rubrikk, kan dette tyde på at du må søke om konsesjon. Er du tvil i om utfylling, ta kontakt med kommunen.

Landbrukseiendom

Overtar du en landbrukseiendom, gjelder egne regler. Hva som er en landbrukseiendom er ikke totalt entydig, men er den aktuelle eiendommen bebygd, mindre enn 100 dekar totalt og har mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka mark, så kan du bruke det grønne egenerklæringsskjemaet for konsesjonsfrihet LDIR-360 (se over). Er eiendommen ubebygd og avsatt til LNF-formål, så må du søke om konsesjon og det må vedlegges kopi av kjøpekontrakt eller kopi av skjøte.

Her er fastsatt søknadsskjema om konsesjon for erverv av fast eiendom LDIR-359:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom

Hva er boplikt og hvordan oppfylles den?

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/boplikt-info

Konsesjonsreglene er vanskelige og vi skal veilede

Konsesjonsregelverket kan kanskje sammenlignes med ei orienteringsløype for seniorklassen, men hvor de fleste som overtar eiendom er nybegynnere. Dermed er det ganske lett å bomme. Men vi skal forholde oss til regelverket. Vi klarer ikke å forklare alle kriker i konsesjonsreglene i en slik nettartikkel, men vi skal forsøke å veilede. Ikke nøl med å ta kontakt.

Konsesjonsregelverket

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom