Odel

Kommunen avgjør ikke odels- og åsetesaker, dette er domstolenes bord. Dersom du skal kreve odel, fraskrive deg odel eller gå til odelsløsningssak, så bør du henvende deg til advokat.

Landbruksdirektoratet har på sine sider lagt ut mye informasjon om odelskrets, arealkrav til odelseiendom, odelsprioritet etc. Det kan du ser på her.