Plantevernmidler

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø. Mattilsynet har også tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier.

Kommunene avgjør om du har yrkesmessig behov for sprøytesertifikat. Det samme gjelder tilleggsbevis for gnagermidler. 

Les mer på nettsidene til Mattilsynet.