Skogfond

Kommunen administrerer skogfondsordningen i henhold til forskrift om skogfond

På landbruksdirektoratets nettsider finner du detaljert informasjon om ordningen

Du søker refusjonskrav via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal

Dersom du ikke har mulighet for å søke digitalt kan du søke på søknadsskjema. De ulike skjemaene som skal benyttes, finner du her: Søknadsskjemaer

Refusjonskravet, som består av utfylt skjema med fakturakopi eller timeliste over eget arbeid, sendes kommunen, gjerne på e-post direkte til saksbehandler (se kontaktinformasjon under).